Rott am Inn


Kostel v R nám byl doporučen jako jeden z bavorských skvostů. A skutečně je mimořádně krásný. Zvláštní pozoruhodností je hrobka Franze Josepha Strausse, dlouholetého bavorského ministerského předsedy (v dobách u nás komunistických) v přizemí kaple na okraji hřbitova.

Bývalý benediktinský klášter s počátky na konci 11. stol. Asi u příležitosti svatby syna Kuna II. a Alžběty Lotrinské zraje v palatinovi Kunovi I. z Rott a Vohburgu plán založit na rodinném statku klášter. Kuno II. bezdětný padl 1081 v bitvě u Hochstadtu u Heerbannu pod císařem Jindřichem IV., jeho nadace obnovena a dala klášter pod papežskou ochranu. Při sekularizaci klášter 1803 rozpuštěn, části zbořeny, prodány, s několika výjimkami prodána cenná knihovna. Několik zbývajících částí padlo za oběť velkému požáru. Klášterní kostel, však zůstal zachován a nyní slouží jako farní kostel. Klášterní kostel sv. Marina a Aniana stojí od 1763 na místě původní románské baziliky. Dnešní rokoková stavba je od Johanna Michaela Fischera. Částečně bílé a částečně barevné oltářní plastiky od Ignaze Günthera považovány za vynikající německé sochy 18. stol. Jedinečná harmonie prostoru a zařízení je kostel doslova "unikátním" příkladem jněmecké rokoka. Především díky opatovi Benediktovi II Lutzovi. (1720 – 77). * 1720 v Kitzbühelu. Noviciát a teologické studium ho vedlo k Weihenstephanu u Freisingu, kde jej otcovsky vedl p. Roman Weixer (1690 – 1764). Po komplexní demolici starého kostela 1759 položen základní kámen. Dle staré tradice se začalo s výstavbou sakristie. Stavba rychle rostla až do obrovské budovy tak, že již 1760 uzavřen hlavní kupolí. 1761 dokončena střecha kostela a především výzdoba presbytáře. Prvním vrcholem vysoký oltář Ignáce Günthera téhož roku. 1762 Günther vytvořil monumentální fresku v kopuli "Theatrum honoris". Pozdně gotický vysoký hrob zakladatele našel místo ve vstupní hale. 1763 slavnostní vysvěcení biskupem z Freisingu Ignácem Františkem. Zpovědnice, vstupní brána a další práce pokračovaly až do 1767. Finále představují boční oltáře vedle vchodu, vysvěcené 1791. Úpravy 1867, 1962 – 3, 1994 – 2002 celková komplexní rekonstrukce do původního stavu.