Gotteszell


V nevelkém městečku z kláštera už moc nezůstalo (pár objektů dávno integrováno do města). Kostel např. se zajímavou porcelánovou křížovou cestou.

Obec s cca tisícem obyvatel.

Klášter: Bývalé cisterciácké opatství v Bavorsku. Klášter, zasvěcený PM a sv. Anně zde založen 1285 a původně šlo o závislý priorát opatství Aldersbach. 1320 klášter povýšen na samostatné opatství. Místní mniši hodně podporovali kult sv. Anny, což trvalo až do 15. stol. Tehdy krize a nakonec v klášteře zůstal jediný mnich. Změna situace až v 16. stol. Velice schopní opati – Achatius Einspeck a Michael Kössler – dokázali opatství opět pozvednout. Slibný vývoj narušen až Třicetiletou válkou. 1629 klášter vyhořel, 1633 přepaden Švédy a během přepadu opat Kössler krutě ztýrán. Nový rozkvět za opata Gerharda Högera. 1803 ale opatství v rámci sekularizace zrušeno. Z opatského kostela kostel farní, budovy konventu se změnily na faru a školu. Mniši z G měli též svůj vztah k Čechám. Na přelomu 17. a 18. stol. pečovali o duchovní správu v části Šumavy v okolí dnešní Železné Rudy, ve které vystavěli 1727 – 32 dnešní farní kostel PM Pomocnice (zvaný též PM Pomocnice z Hvězdy).