Reisach


V klášteře v krásném prostředí přístupná, bohužel, jen zadní část kostela. Město příjemné, pěkný farní kostel a výborné kafe s desertem v příjemné cukrárně.

V městečku Oberaudorf, rekceačním středisku s 5 tis. obyvatel. Klášter Reisach, zámek Urfahrn, historický hostinec pod skalami.

Klášter Reisach: Klášter bosých karmelitánů v Oberaudorf v Bavorsku, diecéze Mnichova a Freisingu. Převorství, zasvěcené sv. Terezii, založeno jako převorství Urfahrn 1731 Johannem Georgem Messererem, přísedícím u bavorského soudu. Postaven 1737 – 41 Abrahamem Millauerem a jeho synem Philippem dle plánů stavitele Johanna Baptista Gunetzrhainera. Interiér od mnichovského dvorního malíře Balthasara Albrechta. Převorství Urfahrn rozpuštěno 1802 za sekularizace. 1836 – 7, po neúspěšných pokusech založit v prázdných budovách františkánskou komunitu, znovuzaložen jako převorství Reisach malou skupinou karmelitánů z Würzburgu. Kostel zvláště významný pro barokní Betlém z 2. pol. 18. stol., jeden z nejlepších v Horním Bavorsku. Dřevěné pomocné řezbářské práce na bočních oltářích Johann Baptist Straub, vynikající kvalita.