Tuntenhausen


Pozoruhodný kostel se dvěma spojenými věžemi právě ve velkých opravách exteriéru i interiéru. Přesto jsme zaregistrovali mimořádné množství votivních desek a svící.

Město se 7 tis. obyvatel. Jméno osadníka Tunti nebo Tunto asi 770. T nejpozději ve 13. stol. Poutě od 1441. Od té doby T cílem poutníků ze všech koutů starého Bavorskem a Tyrolsku. Farnosti T a Schonau v pol. 13. stol. přičleněny ke klášteru augustiniánských kanovníků Beyharting. Klášterní hofmark mohl vykonávat určitá práva. Po sekularizaci 1803 obec. Svatyně známa i pro každoroční dvojí setkání katolické mužské asociace T. Též klášter Beyharting.