Bad Griesbach im Rottal


Navštívili jsme klášter, jehož areál leží tak trochu osaměle nedaleka města. Areál je pěkně opravený a v soukromých rukou. A tak je v bývalém klášteře Premonstrátů např. výcvikové středisko Ajurvédy. Kostel zajímavý, ale nezvykle otevřený jen k zadní mříži.

Město s 9 tis. obyvatel. Klášter. Zámek.

Klášter Bad Griesbach im Rottal: Klášter sv. Salvátora je bývalý premonstrátský klášter v diecézi Pasov. Založen 1289 Wernhardem a Friedrichem Pöringery, do 1309 poustevna, pak premonstrátský klášter, založený z kláštera Osterhofen. Klášter měl koncem středověku značný stavební fond. Stavební činnost vyvrcholila 1431 – 49 za probošta Petera Czistlara, 1441 opata. Nicméně 1632 oheň zničil klášter. Premonstráti se vzdali rekonstrukce a postavili v blízkosti starého místa nový klášter. Po požáru postaven 1632 – 45 italským architektem Bartolomeo Viscardim také kostel (za opata Michaela Lantze Unterspergera). 1703 požár opět spálil opatství. Teprve 1751 byl kostel dokončen. Je to pilastrový kostel s freskami od Franze Antona Rauschera. Hlavní oltář z roku 1640, 1782 přebudovaný. 1803 klášter rozpuštěn za sekularizace. Klášterní budovy částečně zbourány. Jinde např. založen 1834 pivovar (recept slavného mnichovského Paulaner Salvator piva pochází zřejmě z klášterního pivovaru St. Salvator). 1892 postavena nová škola byla, bývalý klášterní kostel 1902 farním. Několik zbytků pozdně středověkého kláštera zůstaly zachovány, vč. náhrobního kamene Petera Czistlara.