Aschau am Inn


Málokdo v České republice tuší něco o existenci městečka, jehož název zní Aschau am Inn. Aschau na Innu. Zapadlého městečka kdesi v Bavorsku. Ale jenom si představte třeba tohle - vyjdete či vyjedete jen kousek nad městečko, podíváte se směrem k jihu, a pak ... A pak už zřetelně uvidíte přesně toto (pro horší oči - v dálce se po celém obzoru zcela zřetelně táhnou vrcholky Alp). Také vycházečka po obci či malý okruh po Tödtenberg Weg byly příjemné. A takový fest v červenci (něco jako naše hody či pouť), to je tedy něco!