Fischbachau


Místo tak trochu na konci světa s nádherným okolím. Z kláštera zbyly vlastně už jen dva kostely a ještě budova, v níž jsou dnes umístěny jakési úřady. Malý jednoduchý dnes hřbitovní kostel. Dřevěný oltář, fresky. Velký krásný třílodní Martinsmünster, např. s velkými nástěnnými obrazy po bocích hlavní lodi.

Malý benediktinský klášter založila hraběnka Haziga v Bayerischzell, ale již kolem 1080 se stěhovalo 12 mnichů do Scheyern a 1087 konvent kvůli drsnému klimatu do výhodněji položeného F (kde 1085 postavena nová klášterní budova) kde v témže roce vysvěcen první kostel (který stále tvoří jádro kostela Marie ochrany, dnes hřbitovního kostela ve F). Klášter ve F nadále patřil, přes vzdálenost mezi nimi, pod opatství v Scheyern a považován za primární zdroj duchovní, kulturní a hospodářské prosperity v Leitzachtal. Původní kostel záhy nahrazen větším a nádherným románským klášterním kostelem. 1096 zahájeny práce na něm a 1100 vysvěcen. V podstatě se tzv. Martinsmünster téměř neměnil v příštích 500 let. 1104 založení převorství F. 1628 demolice Seitenschiffapsiden. 1692 instalace lustru apoštolů v Martinsmünster a bílá rekonstrukce stěn a stropu. 1699 stavba věže v barokním stylu s dvojitou věží dómu 1702. 1706 instalace nového portálu s dveřmi z modřínového dřeva. 1734 – 5 stavba s a z křídla kláštera. 1735 dokončení oltáře PM v pravé uličce. 1738 dokončení štuk v interiéru. 1745 demontáž horní věže a vznik dnešního vzhledu katedrály. 1765 oltář, kazatelna. 1766 dokončení vysokého oltářního obrazu. 1790 dokončení stavby prelatury a j konventní budovy. Za sekularizace 1803 klášter rozpuštěn. Klášterní kostel farním, farní hřbitovním a tím zachráněn. Budova konventu ke světskému využití, z velké části neporušena dodnes. 1854 a 85 rekonstrukce katedrály. 1919 renovace katedrály. 1920 instalace nových varhan ve stylu neo-rokoka. 1958 – 60 celková rekonstrukce katedrály. Dnes farní kostel sv. Martina, postavený jako klášterní 1096. Románská struktura ponechána v podstatě beze změny až do konce středověku. Teprve v 18. stol. změny interiéru v rámci pozdního baroka a rokoka Wessobrunskými umělci, vysoké oltáře kolem 1770. Kostel považován za elegantní kombinaci románského exteriéru a barokního a rokokového interiéru. Vzhledem k tomu, že bývalá katedrála po sekularizaci farním kostelem F, je nejzachovalejší románskou bazilikou na j Bavorska. Zajímavý především portál dveří 1729. "Ochrana Marie" (nyní hřbitovní kostel), postavený 1087 jako 1. klášterní kostel, románská stavba považována za nejstarší kostelní budovu v Horním Bavorsku. Uvnitř hodnotná Schutzmantelmadonna (kolem 1550). Ve Svatém týdnu stavěn od 1786 "svatý hrob". Bývalá děkanská budova od  1971 / 8 ve vlastnictví obce a ta ji využívá. Víc než 900 let stará románská bazilika velkým svědectvím o spojení mezi různými styly v dokonalé harmonii románského, barokního a rokokového a o jedinečném smyslu pro styl. Stylem a vybavením srovnatelný stylem s bývalými klášterními kostely slavných opatství Scheyern, Steingaden a Rottenbuch. Klášter F byl centrem regionu a byl zodpovědný za pastoraci, základní vzdělání, hospodářství a zdravotnictví. Bez kláštera by dnes neexistovala existující kulturní krajina a krásy této oblasti. Horní Leitzachtal by dnes byl zarostlý hustým a temným lesem s velkými bažinami. Adresa: katolická fara, Martinsweg 3, D-83730 F.