Au am Inn


Bývalý augustiniánský klášter nedaleko Aschau am Inn. Klášterní areál, vč. přilehlých hospodářských (či dříve hospodářských) budov, tak jak to asi bývalo běžné. Dnes jsou tu františkánky a mají zde speciální internátní školu pro mentálně hendikepované děti. Zašli jsme do krásného kostela s vysokánským lešením u věže (zasvěcený sv. Augustinovi, se spoustou výjevů z jeho života). Pak jsem si ještě na přilehlém hřbitově povšiml zákoutí ze čtyřmi pověšenými srdci zvonů. Zvonů, které byly zabaveny a odsud odvezeny v druhé světové válce. A dozvěděli jsme se ještě jednu pozoruhodnou informaci – do Au kdysi docházel malý Pepíček Ratzinger (tehdy bydlící právě v Aschau) k výuce hry na klavír. Pak jsme ještě vyjeli k nedaleké rodinné kapličce ve Stampfl. Malinká kaplička, jedno křídlo dveří sotva na protažení, jednoduchý interiér. Milé. A pak jsme ještě o pár metrů popojeli k nedaleké vyhlídce na zde se klikatící Inn.

Považován za matku klášterů v regionu. Už v 8. stol. jej postavili benediktini. Zažil bouřlivou historii. Vysoké gotické věže, vnitřní stropní malby Mareis Franze. Nyní využíván jako integrovaná mateřská škola a speciální vzdělávácí denní stacionář.