Augsburg


  • Radnice se zlatým sálem
  • Sankt Peter am Perlach, Perlach Turm
  • Fuggerei
  • Dóm PM
  • Bazilika sv. Ulricha a Afry
  • Annakirche
  • Další
  • Stadtbergen - Leitershofen

Univerzitní město a sídlo diecéze na jz Bavorska. Po Trevíru druhé nejstarší město Německa, hlavní město a sídlo vlády Švábska. S cca 260 tis. obyvatel po Mnichově a Norimberku třetí nejlidnatější sídlo Bavorska. Jméno odvozeno od římského sídla Augusta Vindelicorum, založeného císařem Augustem. Jako rok založení se uvádí 15 př. Kr., kdy zde postaven legionářský tábor, později sloužící i jako tábor zásobovací. Vedle něj se v 1. stol. začalo budovat civilní město Augusta Vindelicorum, kterému císař Hadrián udělil 121 římské městské právo. Od 95 město hlavním správním centrem provincie Raetie, která zasahovala až do horní Itálie. 260 vpadly do Itálie a Raetie germánské kmeny Juthungů a zajaly tisíce Italiků. Při návratu poraženy římským místodržícím v bitvě, která trvala 2 dny. Toto vítězství dokládá vítězný oltář (Augsburger Siegesaltar), nalezený 1992. 271 další vpády germánských kmenů a obléhání města. Po rozdělení provincie Raetie 294 A hlavním správním centrem provincie Raetie sekunda, do které po zániku římské říše kolem 450 a během 5. stol. vpadli Alamani. Již v době pozdní antiky A sídlem biskupa. Ve středověku získalo město větší význam až po bitvě na Lechu, kde císař Ota I. Veliký j od města porazil na z směřující Maďary. 1156 opětně udělil císař Fridrich I. Barbarossa městská práva, jež 1251 rozšířena. A směl používat vlastní pečeť a vybírat daně od obyvatel. 1276 udělil král Rudolf I. Habsburský městu privilegium na ustanovování zákonů a městské právo shrnuto ve sborníku. 1368 povstání městských řemeslníků, jež vedlo k zavedení cechovní ústavy. To mělo za následek vzestup moci cechů, jež se do 1547 účastnily řízení města. 1540 založena burza. V 16. stol. město jedním z center reformace. 1530 zde přívrženci Luthera poprvé předložili své tzv. Augsburské vyznání. 1555 zde podepsán Augsburský mír, který ukončil rozpory mezi katolíky a protestanty. A jediné město v Německu, jež má vlastní zákonem stanovený svátek – Augsburský svátek míru. V 19. stol. průmyslový rozmach a A významným městem proslulým tkaním sukna. Za 2. sv. války město poničeno bombardováním. Po válce po odsunu z ČSR mnoho libereckých Němců odcházelo právě do oblasti A, která jimi pomalu osidlována. A městem Fuggera, Mozarta, Bertolta Brechta a Rudolfa Diesela. Nabízí mj. historické jádro, krásnou přírodu v okolí, ZOO a botanickou zahradu či Olympijský slalomový kanál, na kterém se jely závody OH 1972. Nebo pivní slavnosti Augsburger Plärrer. Mnoho dalších památek z dob renesance (radnice se známou zlatou halou, Ulrichův kostel, Schaezlerův palác). Zajímavostí systém kanálů ve městě s malými vodními elektrárnami.