Schweiklberg


Tento moderní klášter a jeho kostel na nás (z exteriéru i z interiéru) zapůsobily opravdu hodně. Kostel je opravdu skvostný. A tak jedinou "slabinou" byla momentálně zavřená klášterní prodejna.

Benediktinský klášter Schweiklberg: Jako středověký kostelní hrad se tyčí nad V benediktinský klášter Schweiklberg. 1642 – 1804 existoval ve městě kapucínský klášter. 1904 jej zakoupili benediktini od st. Ottilien a od 1904 vybudovali nad starým městem svůj klášter. V diecézi Passau zrušeny 1803 za sekularizace všechny benediktinské kláštery a zde vznikal opět klášter sv. Benedikta. Převor Celestine Maier ze St. Ottilien vyslal 1905 pět bratrů do Schweiklbergu. Podle plánů mladého architekta Michaela Shorta z Gundertingu zahájena 1905 výstavba tělocvičny a semináře. 1909 postaven klášterní kostel, vysvěcený 1911 a zasvěcený Nejsv. Trojici (délka 52,50 m, výška 15 m a šířka 27,50 m, jeho dvě věže 51 m vysoké, korunované dvěma cibulovitými kopulemi, 6 z 8 číselníků ukazuje běžnou dobu, zatímco jiné měsíční fáze). Je to jeden z nejvýraznějších výtvorů Michaela Shorta, jedna z jeho nejoriginálnějších kreací, inspirovaná secesí s mírně novobarokní podobou. Již 1914 zvolen Peter Cölestin opatem. 1921 otevřena zemědělská zimní škola. 1935 zemřel opat Cölestin. 2. opatem Thomas Graf, syn učitele z Holzkirchen (u Ortenburgu). Opat zemřel 1941, kdy začínaly dlouhé těžké roky pro mladý klášter. Již 1940 ve vojenské službě 50 kněží a bratří kvetoucího opatství. Nejtěžší ránou pro klášter zabavení nacisty 1941. Zbývající mniši – kněží přesunuti do Münsterschwarzachu (Franky), bratři měli zůstat a pokračovat v činnosti. Schweiklberg změněn nacisty na výcvikový tábor sdružení německých dívek a jako domácí internátní škola pro dcery válečných veteránů, a jako říšská škola pro J Tyrolsko, a 1943 jako říšský komisariát pro upevňování německé státnosti. 1945 se 1941 zvolený opat Willibald Markgraf vrátil do kláštera a začal s obnovou řeholního života. 1997 – 8 obnova klášterního kostela. Teplé moderní barvy, ozdobné ornamenty Art Nouveau, štukové prvky, dávají kostelu veselou a slavnostní atmosféru. Knihovna s více než 40 tis. svazků. 1999 zřízeno na místě opuštěné školy gymnázium, stalo se vyhledávanou SŠ pro chlapce. Opatství se chce soustředit zejm. na misie v Africe, J Americe a Koreji. Muzeum Afriky, cenné a zajímavé exponáty, shromážděné od 1960 (kultovní předměty). Denně 13,30 – 17. Přístup přes klášterní obchod.