Schäftlarn


Pěkný klášter s velkým rokokovým kostelem. Vzhledem k času a počasí jsme zde ale strávili jen málo času.

Benediktinské opatství sv. Dionysia a Juliana v obci Schäftlarn j od Mnichova, nedaleko Starnbergersee. Klášter založen 762 Waltrichem, členem franského šlechtického rodu (Pippinsbach) po souhlasu biskupství Freising. Ten pak jako opat (i pomocný biskup diecéze Freising?) sám svůj klášter i vedl. 778 poprvé název Sceftilari. Dobré kontakty na Karolingy. Pak přenesení vlivu na biskupství Freising. Maďarské nájezdy v 1. pol. 10. stol. připomínají jen pár set kroků od kláštera dobře zachovalé hradby a příkopy "Birg" (Hohenschaeftlarn). Klášter prostřednictvím různých darů rostl až do 10. stol., kdy opatství zrušeno. 1140 klášter S převeden biskupem Ottou z Freisingu řádu premonstrátských kanovníků, kterým patřil až do jejich rozpuštění při sekularizaci 1803. Soustředění tří kostelů v oblasti naznačuje hustou populaci. 1527 ničivý požár. 1632, 1645, 1648 drancování švédských vojsk. Průchod horských vojsk Oberland do bitvy u Sendlingu (1705). V té době klášter opatství nabízel pohled na obrovské staveniště: Antonio Viscardi, dvorní architekt kurfiřta Maxe Emanuela byl 1702 energickým opatem Melchiorem získán k ambiciózní zakázce. Opat Melchior (1680 – 1719) chtěl také zřídit protipovodňové hráze a ukončit tak téměř tisíc let hrozeb vody divoké Isarye. Dobrým zdrojem příjmů vlastní pivovar. Pro koňský trh od 1331 privilegium pro klášter od císaře Ludvíka Bavora. Nová budova klášterního kostela v rokokovém stylu 1751 – 60 (věž na druhé straně již od 1710). Sekularizace 1803. Klášterní kostel farním, zbytek kláštera měl pestrou historii. Např. i Anglické dámy s dívčí školou. 1865 koupil objekt Ludvík I. Bavorský a daroval jej benediktinům. Založen benediktinský klášter (převorství) a škola. 1910 klášter povýšen princem regentem Luitpoldem Bavorským opět na opatství. Současný klášter dokončen 1707 podle návrhů architekta Giovanni Antonio Viscardi. Kostel sv. Dionysia postaven jako klášterní a je klenotem rokoka. 1733 – 40 začala podle architekta François de Cuvilliés stavba nové budovy. 1751 – 60 stavba dokončena podle návrhu architektů Johann Baptist Gunetzrhainer a Johann Michael Fischer. Nástěnné malby v klášterním kostele z 1754 – 6 od Johann Baptist Zimmermann. Oltář a kazatelna navrženy 1756 – 64 od Johann Baptist Straub. Kompletní restaurování kostela i jeho zařízení 2004 – 11. Od 1973 se na gymnáziu opět každoročně maturuje. Dnes je navštěvuje asi 470 školáků. Za shlédnutí stojí i varhany nebo nově zrekonstruovaná zahrada (Prälatengarten).