Gars am Inn


Místo jsme navštívili v době, kdy probíhala rekonstrukce klášterního kostela, takže z prohlídky interiéru toho moc nebylo. V paměti nám utkvěl oltář místního sv. Kaspara Stannggassingera a krásně upravený klášterní hřbitov s nádherným trávníčkem.

Historie kláštera nás může učit důvěře v to, že naše životy má On vždy ve svých rukou, a důvěře v každou novou generaci, nové větve a listí. 768 klášter založen salzburgským duchovním Bosem jménem bavorského vévody Tassila III. 1125 augustiniánským klášterem. 1648 plenění Švédů, zničení města a kláštera. 1657 – 59 obnova kláštera pod proboštem Athanasiem Peitlhauserem. 1803 sekularizace, vybavení a stavby soukromým osobám. 1855 projevili zájem o klášter Redemptoristé. 1858 slavnostní otevření kláštera. 1873 vyhnání redemptoristů v rámci kulturní revoluce (?): pouze tři otcové a bratři mohou zůstat. 1894 slavnostní mše opět v Gars po exilu. 1899 smrt prvního ředitele semináře P. Kašpara Stanggassingera. 1939 – 50 Části kláštera a využívány na jiné účely (Kinderlandverschickung, nemocnice). 1972 – bavorský stát předpokládá klášterní školu. 1973 začíná pracovat Ústav pro vzdělávání učitelů. 1988 beatifikace P. Kašpara Stanggassingera Janem Pavlem II.

Kašpar Stanggassinger blahoslavený: * 12. 1. 1871 v Unterkälbersteinu v Berchtesgadenu v Bavorsku ve velké rodině (2. dítě ze šestnácti). Už jako chlapec se chtěl stát knězem, ale škola mu nešla moc lehce. Přesto 1890 odmaturoval a začal studium teologie ve Freisingu. Avšak brzy poznal, že s ním má Bůh ještě trochu jiné plány. Po návštěvě kláštera redemptoristů v Gars am Inn 1892 se rozhodl, že sem vstoupí. Setkal se přitom s nepochopením svého otce, neboť redemptoristé byli tehdy v Německu zakázáni a museli odejít do rakouského Dürrnbergu. Kašpar tam odešel a 1893 složil sliby. Kašpar si velmi přál pracovat v misiích, ale představení jej pověřili výchovou v klášterním internátu. Ráno vyučoval a odpoledne dohlížel na chlapce, vše velmi obětavě, takže se zcela vyčerpal. Nikdy mu nepřešlo přes rty zlé slovo, vždy se snažil o spravedlnost. Stále se snažil následovat Krista. 1895 byl vysvěcen na kněze. Když byl řád v Německu 1899 opět povolen, přestěhovali se bratři zpět do Gars (Kašpar stěhování vedl), kde zřídili internát a školu. Kašpar pracoval jako učitel a vychovatel v internátě, od 1. 9. 1899 jmenován ředitelem, ale již za několik dní zde + 26. 9. 1899 na prasklé slepé střevo. Blahořečen 24. 4. 1988.