Irsee


Napadlo nás narychlo se zde zastavit, a nelitovali jsme. Krásné místo, krásný kostel a skvělí vajsbírek v klástěrním hostinci. Ten tedy v tom horku opravdu bodl.

Město poblíž Kaufbeurenu v Bavorsku v diecézi Augsburg

Klášter I: Bývalé benediktinské opatství. Nyní konferenční a vzdělávací centrum regionu Švábsko. Klášter PM založen 1186 markrabětem Heinrichem von Ronsberg na hradním vrchu v I (nyní pozemek hřbitovního kostela sv. Štěpána). Nedostatek vody donutil mnichy již 1190 k odchodu do nových budov na současném místě v údolí. Hlavními správci kláštera 1390 – 1803 Habsburkové. Za rolnické války klášter 1525 zničen a do 1535 přestavěn. Klášter I měl od 16. stol. status císařského kláštera. Proto opat seděl ve Švábské prelátské lavici v říšském sněmu. V panství kláštera 1803 přibližně 3 tis. obyvatel. Opětovné těžké časy a rabování ve válce třicetileté, pak začal v baroku nový rozkvět kláštera. Poté, co se chátrající kostelní věž středověké stavby 1699 zřítila a poničen i sbor kostela, 1699 – 1704 přestavba Franze Beera v barokním stylu. Nová výstavba zbývajících klášterních budov 1707 – 30. Originálním prvkem je lodní kazatelna, kazatelnu ve tvaru lodi, vč. stěžně, lanoví, plátěné plachty a postavy anděla jako stevarda. V prosklených schránkách tři katakomboví svatí (Eugenius, Candidus a Faustus), umístěny vestoje k zajištění viditelnosti. Opatství rozpuštěno 1802 za sekularizace. Bavorsko pronajalo 1803 areál farmám a zásoby vydraženy. Kostel opatství od 1804 farním, klášterní budova i jako fara. Kromě toho, finanční úřad a další. 1812 opustili bývalý klášter poslední členové. Finanční úřad odešel 1828 a vláda se marně pokoušela najít kupce pro volné části kláštera. 1832 nakonec rozhodnutí založit zde okresní psychiatrickou léčebnu (otevřena 1849, postupně kapacitní limity, blízký Kaufbeuren 1876 ulevilo zařízení v I, zde od 1900 pobočka Kaufbeuren). 1833 dal král Ludvík I. většinu knih z knihovny uložit v opatství Metten. 3 hroby obětí nacistického programu eutanazie před klášterem (1939 – 45 součástí více než 2 tis. pacientů, mnoho z nich dětí, umístěných od 1929 v I a Kaufbeuren). 1972 rozpuštěna nemocnice. Pak obnova klášterního komplexu a přeměna ve vzdělávací centrum. Rekonstrukce dokončena 1981, centrum otevřeno 1984.