Kappl


Malý kousek od Waldsassen jsme se zastavili v zajímavém kostele, poutním místě, v době naší návštěvy prakticky opuštěném. Podivuhodný již zvenčí, krásný a vzhledem k tvaru kostela i velmi neobvyklý interiér. Kůr s varhanami jako jakési křehké vlaštovčí hnízdo. Překvapilo nás, že chodba nevede kolem celého kostela.

Na vrchu Glasberg, 3 km od W, v Münchenreuth, známá kaple Sv. Trojice s nápadným půdorysem, starobylé poutní místo. Kostel nejsvětější trojice Stojí na místě mnoha dřevěných kaplí, které tu od začátku dvanáctého století stavěli lidé spjatí s waldsassenským klášterem, aby je po krátké době vždycky zničily války o panování v okolní krajině zvané Stiftland. Převalily se tudy totiž husitské hordy, loupeživé tlupy i landshutské armády ve válce o dědické pořadí. Kappl postaven 1685 – 9 geniálním stavitelem Georgem Dientzenhoferem, žijícím i ve Waldsassenu, a je jeho nejoriginálnějším dílem. Podle legendy objevil stavitel na březích řeky Odravy vrbu, která rostla ze tří kmenů. Na základě toho navrhl svůj stavební plán a trojici vystavěl velmi geniálně: půdorys stavby tvoří tři protínající se kruhy.  Díky svému jedinečnému tvaru dělá kostel obrovský dojem. Kostel na vrchu Glasberg, zasazený do malebné bavorské krajiny, s pohledem na chráněný přírodní park Smrčiny (Fichtelgebirge), Hornofalcký les, s výhledem až na Chebsko, je oblíbeným motivem na fotkách a kalendářích.