Ludvík II.


Pozdější bavorský král Ludvík II. se narodil 1845 v zámku Nymphenburg v Mnichově jako 1. dítě korunního prince Maxmiliána a jeho ženy pruské princezny Marie. Říká se, že se dítě narodilo  dříve, ale vše se drželo v tajnosti na prosbu dědečka krále Ludvíka I., aby měli shodné datum narození. O 3 roky později se narodil Ludvíkův bratr princ Otto. 1871 ale Otto onemocněl psychickou chorobou a byl „hospitalizován“ na zámku Fürstenried poblíž Mnichova a to až do smrti 1916. Ludvík II. byl krátce po svém narození převezen na zámek Hohenschwangau, kde strávil většinu svého dětství a mládí. Dorostl nakonec výšky 192 cm a na svou dobu byl hodně vysoký. Byl to velmi hezký mladý muž, který v lidech zanechával hluboký dojem – zejména pochopitelně působil na ženy. Po třicítce ale začal tloustnout. Příčinou nebylo gurmánství, ale panická hrůza ze zubaře. Měl velmi špatné zuby a málokdy je používal. Na konci života už mu zůstalo jen několik zdravých zubů a živil se měkkou značně kalorickou stravou, zejména nejrůznějšími kašemi a pudinkem. Ludvík nastoupil na trůn jako 18 letý mladík. 1870, když vypukla prusko-francouzská válka, rozhodně nechtěl táhnout společně s Prusy do Francie, která byla odvěkým spojencem Bavorska. Byl ale neskutečně zadlužen. A krátce před prusko-francouzskou válkou zaplatil kancléř Otto von Bismarck všechny jeho dluhy a Bavorsko tedy muselo do Francie táhnout. A navíc o rok později musel Ludvík přihlížet tomu, jak Bismarck provolal v Zrcadlovém sále zámku Versailles pruského krále a Ludvíkova bratrance, ovšem ne příliš milovaného, Viléma I. celoněmeckým císařem. V té době ale už Ludvík trpěl často nespavostí, hodně cestoval a ještě více pil, prý až 10 lahví šampaňského denně. V posledních letech života se zabýval už jen plány na stavby dalších hradů a zámků. Někdy 1886 vydal svému ministrovi financí příkaz prodat Bavorské království a koupit někde v tropických krajinách novou zemi. No a to už bylo na bavorskou vládu příliš. Ministři se sešli a jednohlasně provolali krále nesvéprávným. 10. června 1886 byl zbaven trůnu, zatčen a z N eskortován do malého zámečku Berg u Starnberského jezera. O 2 dny později se Ludvík vydal s osobním lékařem von Guddenem, na procházku k jezeru. Když se do večeře nevrátili, služebnictvo a policie se je vydala hledat. Našli oba mrtvé. Dodnes se neví, jak vlastně Ludvík zemřel, zda zvolil dobrovolně smrt či byl odpraven násilím.

Romantický král Ludvík II. a jeho osud i jeho zámky, to je něco, co Bavorskem velmi výrazně prostupuje a s připomínkami čeho se můžete setkat na celé řadě míst Bavorska. Jsou však čtyři místa, na nichž se "podepsal" sám panovník tím, že je dal zbudovat.

  • Herrenchiemsee - Herreninsel
  • Hohenschwangau
  • Lindenhof
  • Neuschwanstein