Bogenberg


Kostel na hřebeni jsme viděli cestou ze Straubingu už z dálky. Pak se nám do cesty postavil ještě klášter Oberalteich (také součást Bogen), a teprve poté jsme vyjeli pod vrcholek Bogenbergu. Kolem restaurace jsme došli ke kostelu, přičemž jsme shlíželi dolů, na trochu zamlžený Dunaj. Na kostele nás vítala pamětní tabulka s informací, že necelý rok před svým zvolením papežem zde sloužil u příležitosti 900 let poutního místa slavnostní mši svatou kardinál Ratzinger. Za krásnými vstupními dveřmi nás čekal milý, nijak bombastický interiér. Jakási přirozená kombinace starého i nového. Po modlitbě a prohlídce jsme venku na opačné straně prošli kratičkou uličkou původních pouťových domečků, dnes (ve všední dubnový den) zavřených, až k vyhlidce na Bogen, včetně předtím navštíveného Oberalteichu. A pak už nazpět, s nahlédnutím do nádvoří fary a muzea. Toto poutní místo, byť historické a významné, na nás zapůsobilo příjemně, obyčejně.

Jedno z nejznámějších horských poutních míst Bavorska, nejstarší Mariánský poutní kostel diecéze Regensburg. Dle legendy 1104 vyplaven proudem Dunaje zázračný obraz a pak umístěn hrabětem Aswinem na B. Od té doby četní poutníci na Horu PM. Jednou z nejznámějších Holzkirchenerská  letniční svíčková pouť, sahající do konce 15. stol. Každý 13. den v měsíci fatimská slavnost s průvodem při svíčkách. Přibližně 2000 až 800 př. Kr. – kolonizace (doba bronzová až popelnicových polí). 741 – 8 vinice v majetku kláštera Niederaltaich. 1094 – 1104 hraběnka Liutgard a hrabě Albert dali klášteru Oberaltaich kostel na B.  1104 Legendární začátek poutí. 1112 – 5 oltář Sv. Marie na B. 1238 Albert IV. přináší křížové relikvie do Oberaltaichu. 1240 – 50 románský obraz těhotné PM. 1295 na Svatém místě budování prvního velkého kostela. 1298 1. jmenování faráře. 1300 kamenný kříž ve svatyni. 1407 – 42 přístaviště na Dunaji pro poutníky. Návštěva císaře Zikmunda, vévody Jindřicha z Landshutu, hraběte Rožmberka. 1463 – 1513 vývoj současného pozdně gotického kostela. 2. pol. 15. stol. počátek nejslavnějších – svíčkových poutí Holzkirchener. Tehdy ohrožoval lesy kolem Holzkirchen, a tím i živobytí místních obyvatel, kůrovec. Holzkircheňané dali slib PM, že každý rok dají svíci jako oběť, když osvobodí lesy od moru. Brouk zmizel a od té doby, více než 500 let, každý rok na letniční neděli přinesena do svatyně 13 m vysoká svíčka, která zde zůstane 2 roky. 1500 dřevěná skupina Korunování PM. 1504 čeští vojáci pustošili při válce o Landshutskou posloupnost B. 1507 stavba fary. Dnešní pozdně gotická stavba dokončena 1513. 1518 oltář, nové varhany, 1. psaný pouťový adresář se 137 pravidelnými poutěmi. 1. tištěný poutní adresář 1530 – 1, 149 pravidelných a 91 nepravidelných poutí, ročně 25 tis. poutníků. 1602 tisk 1. knihy zázraků. 1605 zřízení růžencového bratrstva. 1618 bouře s 16ti úmrtími. 1630 návštěva císaře Ferdinanda II., císařovny Eleonory a uherského krále Ferdinanda III. 1633 – 4 devastace v 30-ti leté válce: zázračný obraz rozdělen. 1645 nejstarší popis zázračného obrazu v knize zázraků. 1652 blesk a oheň zničil věž se zvony. 1659 nejstarší tištěný popis pouti v latině. 1670 – 5 postavená fara. 1679 poutní kniha s písněmi P. Balthasara Reglera. 1679 – 1702 převod částí kříže (z 1238) z kláštera Oberaltaich do B. 1722 – 30 úpravy kostela na počátku rokoka: vč. 9 oltářů, dvou nových varhan, milostného obrazu na bočním oltáři, oltářní obrazy od Josefa Antona a Andrease Merze. 1731 1000 let kláštera Oberaltaich, 156 výročních procesí, 36.763 komunikantů. 1756 36.863 komunikantů. 1757 256 pravidelných poutí. 1803 požár: farní budova, Alexiova a Michaelova kaple zničeny. Sekularizace: Benediktini opouštějí B, zrušení převorství, kaple sv. Jakuba odstraněna, zastavení poutí, B světskou farností. 1816 700. výročí, 28 tis. komunikantů. 1849 návštěva krále Maxe II. a královny Marie Bavorské. 1870 – 87 gotizace kostela, fresky. 1947 – 8 vybavení interiéru. 1954 – 61 renovace kostela, odstraněn novogotický interiér. 1979 vybavení interiéru (jednoduchá verze).  1992 – 3 obnova a úklid barokního interiéru. 1994 nové varhany Rieger. 1994 – 5 barokní deskové obrazy. 1995 31 pravidelných poutí. 1995 – 9 barokní deskové obrazy. 1995 – 7 výstavba Svíčkové kaple. 1998 obnova sakristie (fresky, nábytek). 2001 – 2 rekonstrukce exteriéru. 2002 34 pravidelných poutí. 2009 Minorité převzali správu farnosti B a přípravu kláštera. 2011 fara zrekonstruována a změněna na klášter. 2012 biskup žehná horský klášter Bogen. Od rozpuštění 1803 na B opět klášter. Farnost Nanebevzetí PM B 10 94327 Bogen, tel. +49 9422 1546, e-mail: info@pfarrei-bogenberg.de, www.pfarrei-bogenberg.de.