Thyrnau


Klášter (resp. kostel, právě opravovaný) jsme na skok navštívili za předvečerní tmy, v níž jsme viděli minimálně. Lépe poté zvenčí monumentální hlavní klášterní budovu.

Město s cca 4.500 obyvatel. Historie, sahající až do paleolitu. Keltské i římské nálezy. Tepna Evropy Dunaj s trhy, městy, kláštery, hrady a zámky na svých březích. Nedaleký Pasov. Centrálně umístěný barokní zámek, dnes cisterciácký klášter. Starý Bavorský hostinec, budící dojem dob minulých. Černá Madona ve farní svatyni, umělecké dílo pozdního středověku. Matka a Dítě k nám mluví po ještě 500 letech jako živé. Církevní tradice Kellbergu, starého farního středu komunity. Kostel Matky j Bavorského lesa jižní. Jeho zakladatelem před 925 lety sv. biskup Blažej. Sv Ottilia, ochránce léčivého železitého zdroje v Arzberg, původu dnešní lázeňské a rehabilitační kliniky prof. Schedela. Bavorský král Max II. kdy obec (s nejvyšší nadmořskou výškou?) 1852 navštívil, těšil se viditelnosti 17 věží a řekl: "Nevěděl jsem, že moje země Bavorsko je tak krásná." Kašna Ottilie kašny na náměstí. od sochařky z Passau Renate König-Schalinski.

Opatství "St. Joseph": 1245 založeno cisterciácké opatství Rathausen nedaleko Luzernu ve Švýcarsku. 1848 po více než 600 letech opatství zrušeno, 1876 musely sestry opustit Švýcarsko a později našly nové ubytovací prostory v Vézelise v Nancy ve Francii. 1902 konečně našly nový domov v bývalém loveckém zámečku Prince – biskupa v T. Prvních 6 sester. Klášter podřízen biskupovi a byl povolen pouze jako převorství. 1925 formální změna na opatství. 1955 opatství Rathausen – T opět plně začleněno do řádu. Dnešní nabídka v klášteře: Konference a penzion, vlajky a výšivky parament, občerstvení, kostel.

Klášterní kostel: V opatství "St. Joseph". 1913 základní kámen. 1914 vysvěcení. Postaven dle plánů architekta z Mnichova Johanna Baptista Schotta v novobarokním stylu. Stavební náklady 100 tis. marek. 1914 varhany. 1915 vysoký oltář. První dva Oltářní obrazy hlavního oltáře namaloval kapucínský otec Scheibenzuber. 1947 P. Ivo Schaible (Salvatorian na Klosterbergu) namaloval dnešní oltářní obraz nanebevzetí PM. 1961 při rekonstrukci hlavní oltáře dostal současnou tvář. 1973 boční oltáře vyřešeny nově. 1974 elektronické varhany. 1989/90 poslední rekonstrukce kostela. 1990 během rekonstrukce elektronické varhany prodán a nahrazeny. V hlavním oltáři ostatky St. Venantia (mladý římský mučedník) z katakomb. Přinesly jej, stejně jako obraz PM Pomocnice z 1750 na zadní stěně kostela, sestry ze Švýcarska.