Frauenchiemsee


Připluli jsme z Gstadtu. Pěkný ostrov bez automobilové dopravy. Kostel s mohutnou věží, u něj malý hřbitůvek. Velmi starobylý, tisíciletou historií dýchající inteiér kostela, kde právě končil pohřeb (a tedy se u kostela mimořádně nacházelo i auto - pohřební). Uvnitř hrob zakladatelky i množství votivních desek a svíc. Na hřbitůvku před kostelem, kde se zřejmě pohřbívá pouze výjimečně, jsem objevil hrob generála Alféra Jodla. Věděl jsem, že to byl německý generál za 2. sv. války a až doma jsem si ověřil, že byl po válce popraven, přičemž tato poprava je považována za poměrně problematickou, a je skutečně na onom místě pohřben. Pak jsme se zastavili v klášterní prodejně a koupili výborný klášterní bitter (který nám doma ještě dlouho připomínal tutonaši krásnou cestu), zatímco v klášterní restauraci jsme si dopřáli bezvadný käseküche s kapučínem.

Frauenchiemsee – Fraueninsel: 15,5 ha velký, bez automobilového provozu s 300 stálých obyvatel, i s aktivním benediktinským klášterem. S Herreninsel s bohatou komunitou umělců, řemeslníků a rybářů jednou z hlavních turistických atrakcí na Ch. Ostrov přístupný lodí celoročně, obvykle z Gstadt, Prien a Seebruck.

Klášter Frauenchiemsee: Benediktinské sestry podlehly lákání přírodních krás druhého největšího ostrova na Ch. 722(82) pro ně bavorský vévoda Tassillo III. založil klášter Frauenwörth na ostrově Fraueninsel (s názvem "Schönau"). Po zničení maďarskými nájezdy rozkvětu kláštera mezi 11. a 15. stol. Klášterní budovy přestavěny 1728 – 32. Za sekularizace 1803 zrušen, Král Ludvík I. Bavorský benediktinský klášter obnovil 1836 pod podmínkou poskytování vzdělání pro "padlé ženy". Zařízení existovalo na místě až do 1995. 2007 zde 30 sester. Osamělá zvonice 1200 let starého kláštera je poznávacím znamením regionu v okolí Ch. Vstupní hala kláštera sahá do dob dynastie Karlovců a řadí se k nejstarším výškovým stavbám v j  Německu. Sestry vyrábí Klosterlikör a výborný marcipán (mandlové těsto). Škola – Irmengard gymnázium.