Kirchheim am Ries


I toto místo jsme navštívili náhodně - tentokrát cestou z Ellwangen. Opět klidné místo s neobvyklým kostelem. Jednoduchý kostel Nanebevzetí PM s malou věžičkou z 1300, nezvykle čelně napojený na bývalou klášterní budovu. Prostý interiér s bohatými oltáři, několika obrazy a gotickými sochami na bílých stěnách, po bocích oltáře zajímavé náhrobní desky zakladatelů kostela. Velmi neobvyklé malebné členění kůru (moderní varhany) a stejně neobvyklá stojící dětská postava ve zřejmě relikviářové schránce na bočním oltáři s viditelnou lebkou ... Další zajímavostí klášterního kostela je to, že vzadu pod kůrem je k němu připojena velká kaple sv. Štěpána (tak, že kostel a kaple jsou zády k sobě), sloužící kdysi zřejmě jako pohřební pro abatyše. Je zde možné vidět mj. zajímavé gotické malby a náhrobní kameny abatyší.

Bývalý cisterciácký klášter Nanebevzetí Panny Marie v dvoutisícovém městečku (tj. skupině obcí). Oddělení od rušných dopravních tepen mu udrželo tichý klid uvnitř klášterních zdí. 1267 založen hrabětem Ludvíkem III. z Oettingen a bohatě nadán. Následně klášter získal postupně hojný, ale rozptýlený majetek. Původní 2 svěřené farnosti sv. Martina a sv. Jakuba 1307 sloučeny a začleněny ke klášteru. Patronát drželi Oettingenové. Ludvík XV. po 1543 v obci zavedl reformaci, klášterní komunita ale zůstala katolická. Po sekularizaci území na knížectví Oettingen – Wallerstein, klášter zrušen. Sestrám dovoleno zůstat spolu v klášteře. 1858 zemřela poslední z nich. Pokles využití budov vedlo 1870 k demolici významné částí kláštera, včetně dvoupodlažní klášterní budovy. Bývalý klášterní kostel slouží od 1817 jako farní. V klášteře komplexní ošetřovatelská péče a MŠ.