Diessen


Diessen nám byl známý spíše v souvislosti s nedalekým Andechsem (a dávným hrabatům z Diessen - Andechsu), o zdejším klášteře a kostele toho moc nevíme a zatím se nám ani nepodařilo najít v literatuře. Co ale po návštěvě tohoto místa víme - v příjemném klidném prostředí na vršku v městečku na břehu Ammersee je další z nádherných bavorských barokních kostelů. Jen taková drobnost - zajímavé hodiny ve vítězném oblouku chrámu (běžných hodin je ovšem v bavorských chrámech zapracováno dost), u nichž se neotáčí ručičky, ale ciferník, z něhož je viditelná jen příslušná část v oblém výřezu. Vzpomenout můžeme i krásné pstroužky, mrskající sebou čile v nedalekém potůčku.

Kostel: Zrekonstruovaný krásný barokní chrám PM z 1732 – 9 největším lákadlem. Známý v souvislosti s nedalekým Andechsem (a dávným hrabatům z Diessen – Andechsu). V D působil klášter augustiniánských kanovníků – ve 12. stol. (Ve 14. stol. zrušen??). Stavba katedrály diessenské PM začala 1720 pod vedením děkana Ivo Badera. Po jeho smrti 1728 převzal dohled probošt Herculan Karg, který také považován za skutečného tvůrce. 1739 chrám vysvěcen biskupem z Augsburgu Jakobem von Mayr. Velký podíl na díle má autor návrhu architekt Johann Michael Fischer z Mnichova, jeden z nejvýznamnějších architektů tohoto období. Kromě toho následující umělci: Francois Cuvilliés (návrh hl. oltáře a mřížky), Johann Georg Bergmüller (freska), Johann Baptist Straub (kazatelna, několik bočních oltářů), Agid Verhelst (několik bočních oltářů), G. B. Pittoni (oltářní obraz "kamenování Štěpána"), G. B. Tiepolo (oltářní obraz "Umučení Sv. Šebestiána"), Caspar King (varhany). Štuky dílem bří Feichtmayrů. Kostel 70 m dlouhý a 22 m široký. Do 1803 centrum bývalé augustiniánské kanonie.

Ze starých klášterních stájí vedle chrámu vznikl moderní romantický zimní chrám Sv. Štěpána(?). Taubenturm. Muzea Carla Orffa a keramiky. Každý rok (v květnu) se na 4 dny schází 150 hrnčířů z mnoha zemí Evropy na Horním trhu v D.

  • Matylda z D svatá (blahosl.?): Dcera hraběte Bertolda II., * na zámku Andechs, v pěti letech na výchovu do augistiniánského kláštera sv. Štěpána v D, kde v dospělém věku zůstala a stala se augustiniánskou kanovnicí, převorkou. 1153 (po váhání) jmenována abatyší v klášteře Edelstetten kde reformovala klášterní život. Po několika letech se vrátila do kláštera, kde začínala. + tam 1160. Její ostatky v skleněné rakvi klášterního kostela v D.
  • Rathard z Andechsu svatý: * v hraběcí rodině v D. Žil v 8. / 9. stol. Velmi zbožný, kněz, založil klášter sv. Jiří v D – Andechsu, kde i + a je pochován.
  • Luitpold blahosl.: * jako hrabě ve 12. stol. ve Wolfratshausenu a stal se poustevníkem na Ammersee. + kolem 1250 v Lautbrunnu.
  • Kunissa z Andechsu svatá: * v 10. stol. Provdaná za hraběte Bedřicha z D – Andechsu, ale už záhy ovdověla. Jako vdova podporovala církev všemi prostředky, zakládala kláštery a kostely, až do své smrti okolo 1020.
  • Sv. Raso z Andeschsu: * 900 v Bavorsku, jako hrabě žil na hradě Rathenburg ve městě Werde. Po úspěšné válce proti Uhrům podnikl slavný rytíř Raso, který podle podání měřil dva metry padesát, 948 pouť do Svaté země. Přivezl domů relikvie několika mučedníků, ve Werde (Wörth) dal postavit klášter k jejich uschování a vstoupil tam jako laický bratr. + 19. 6. 954 v Grafrath u Mnichova. 1468 jeho ostatky umístěny ve skleněné rakvi na hlavní oltář v kostele jemu zasvěceném.