Baumburg


Tento klášter jsme navštívili pouze nahodile. A dosud k němu nemáme žádné větší informace. Brána a objekty (v jednom klášterní pivovar, v jiném hospůdka), které jsou pozůstatky původního klášterního areálu, zatím ještě ne zcela dokonale upraveného. A nad tím vším nezvykle tvarované mohutné kostelní věže. Uvnitř čeká opravdu nádherný, mohutný, zdobný interiér, velký nástropní obraz atd.

Bývalý augustiniánský kanovnický klášter v okrese Traunstein, rozpuštěný za sekularizace 1803. Klášter St. Margareth založen hrabětem Berengarem II. ze Sulzbachu 1107/9 dle slibu 1105 po smrti manželky, hraběnky Adelheid. Problémy mezi hrabětem Berengarem a proboštem Eberwinem (augustiniánští kanovníci) stran (majetkových) vztahů kláštera Berchtesgaden (založen z kláštera Rottenbuch) a Baumburg (kam se načas mniši přemístili), resp. jejich vzájemné závislosti. Problém řešen i po smrti Berengara (1125), arcibiskupem Konrádem ze Salzburgu (1106 – 47) i 1142 papežem Inocencem II. Požadavky B zamítnuty. Za probošta Gottschalka (až 1163) vysvěcen 1129 kostel Nicholas a postavena románská bazilika st. Margareth tak, že 1156 zde pohřbena zakladatelka Adelheid. Probošt z B tehdy arcidiákonem – jednal v některých věcech jako zástupce arcibiskupa. 1185 tato funkce potvrzena papežem. Augustiniánští kanovníci působili hlavně v pastoraci v řadě farností a spravovali majetky v Dolním Rakousku. Významná i škola, kam docházeli především synové regionální šlechty. Náboženský a hospodářský pokles za reformace. B opakovaně pod správu mj. 1536 – 8 probošta v Berchtesgaden a později Prince Probošta Wolfganga II. v Haslachu. Kromě toho 1523 a 1539 zdevastován třikrát požáry tak, že zde 1579 žili pouze 3 kanovníci. Do konce 16. stol. v B rozvinut nový život. Seminář měl ve středověku opět mezi šlechtou dobrou pověst. Barokní přestavbou bývalé gotické budovy sboru začala 1600 rekonstrukce středověkého kostela. Věže obdržely charakteristické kopule. Za děkanů Michaela Doeggera (1688 – 1706) a Patricia Stöttnera (1707 – 37) rekonstrukce a nové klášterní budovy. U příležitosti 600. výročí vysvěcení postavil 1755 stavitel Franz Alois Mayr z Trostbergu současný kostel sv. Markéty v rokokovém stylu s filigránskými štukami a freskami. 1803 za sekularizace na Bavorsko. Do 1812 vydraženy budovy a pozemky. Kolegiátní kostel farním kostelem Altenmarkt an der Alz. Mnoho budov kláštera zničeno. Od 1910 křídlo objektu slouží jako fara. Další křídlo sloužilo dlouhou dobu jako zotavovna pro anglické dámy. V současné době zde soukromý konferenční hotel, často používaný sbory a orchestry. Klášterní pivovar založen 1612, nyní také v soukromém vlastnictví.