Pfarrkirchen


Město s cca 12 tisíci obyvatel. Zastavili jsme u proslulé kaštanové aleje, kde dcera usilovně sbírala kaštany, a pak zamířili na náměstí ke staroměstské radnici, k jedné z dominant města – bronzovému "Wimmer – koni", poukazujícímu na význam koně v Rottalu. A pak k farnímu kostelu sv. Šimona a Judy, kde byla právě mše sv. Je zde mj. nejstarší postroj ze závodní dráhy v Bavorsku, který 1994 oslavil své 100. výročí. A pak do kopce, okolo křížové cesty, k mariánskému poutnímu kostelu na Gartlbergu, dominantě města se dvěma cibulovými věžemi. Nevelký, ale s krásným interiérem (na počátku poutního místa byl mariánský zázračný obraz na stromě, k němuž přicházelo stále více lidí ...). A za oltářem kaple Božího hrobu. Krásné místo. Nazpět jsme šli už s tím, že jsme měli docela hlad. Nakonec jsme to vyřešili tím, že jsme zašli do příjemného podniku – křížence cukrárny a jakési pizzerky. Při platbě se s námi potom dala do řeči sympatická obsluhující s tím, že má nějaké známé v Praze, že se chtěla trochu naučit česky, ale nedonutila se k tomu zatím ... Příjemné. Pak zase kaštany a jeli jsme dál.

Okresní město v Dolním Bavorsko (Rottal-Inn), 11 tis. obyvatel. Alexi Chapel – kostel postavený v pol. 16. stol. památku obětí moru a malomocných na počest sv Alexia a Lazara. Býval obklopen hřbitovem pro cizince a popravené zločince. Vzhledem k silnici přesunut a renovován. Staroměstská radnice – v sz rohu náměstí je "Stará radnice", v podstatě gotická stavba z doby kolem 1500,. Osmiboká klenutá věž renesanční a barokní zvonová střecha. Velký štukový erb z 1787. Dnes muzeum. V s části města u Luteránský kostel, postavený 1912 – 1913 dle plánů prof. Wilhelma Kab v atraktivní formě secese, zahrnuje i školku a společenský sál. Na Pflegstraße stará soudní budova (1712 – 1803), nemocnice s nemocničním kostelem (malá pozdně gotická stavba z 15. stol., v 1. pol. 19. stol., výrazně přestavěna, pozoruhodný neogotický oltář). Na Marienplatz krásná Mariánská kašna (1990, Josefa Neustifter, na sloupcích vyprávěný příběh farního kostela). Mariánský poutní kostel na Gartlbergu. Tato dvouvěžní barokní budova je dominantou města, postavena 1661 – 1715 dle plánů italského stavitele Domeniko Zuccali. Na počátku poutí mariánský zázračný obraz na stromě, k němuž přicházelo stále více lidí, zdánlivě mrtvá dívka zachráněná z hluboké vody jámy a pomocí PM oživená, obraz ještě dnes viditelný na hlavním oltáři. Na cestě křížová cesta. Na náměstí nová radnice (1865). Tzv. Lví kašna. Kolem Ring avenue staré městské hradby (1558) se dvěma věžemi na sz a jv s nádhernými zahradami a fontánami, rybníkem a některými typickými domy. 1803 vysazeno na hradbách 365 ovocných stromů, pak doplněné 1876 doplněny topoly – Kastanienallee. V délce asi 1 km vede k centru města a je v pravém slova smyslu Pfarrkirchenskou "Wall Street". V ulici Dr. Bayera umělecké dílo "Evropa s býkem" (Alois Demlehner, Hirschbach) z nerezové oceli. Na Kostelním náměstí holubí fontána (Neustifter).

Zde, na v od farního kostela, je jedna z nejvýznamnějších staveb pozdní gotiky v regionu – Kaple Erasmus, osmiboká rotunda s plátěnou střechou z 15. stol. Byla původně hřbitovním kostelem, později škola a klášter. Dnes komerční využití. Za kaplí je Erasmus Allerseelenkapelle, malá rokoková z 18. stol. Od jeho rekonstrukce 1994/95 otevřena pro veřejnost. Farní kostel apoštolů Šimona a Judy. Počátky lze vystopovat zpět do jednolodní, románské budovy, která byla ve 13. – 14. stol. rozšířena na trojlodní. V 15. stol. byl přestavěn v pozdně gotickém slohu. Má 67 m štíhlou věž se slepými oblouky. Věž se 4 nárožními věžemi je vidět z dálky. 1971 – 1973 byl kostel kompletně zrenovován. Na vysoké zdi oltáře je měděno-stříbrná socha od Wolfganga Hirtreiter z Gröbenzell u Mnichova, který také vytvořil ambon a oltář. Socha znázorňuje kříž, obklopený stylizovanou trnovou korunou. Ve farním kostele je nejstarší postroj ze závodní dráhy v Bavorsku, který 1994 oslavil své 100. výročí. Jednou z dominant města je "Wimmer-kůň". Tato bronzová socha z 1966 od Hanse Wimmere je dárkem jeho domovskému městu. Poukazuje na význam koně v Rottalu.