Wasserburg


Nejdřív jsme jej, městečko zcela obklíčené zákrutem Innu, většinou obhlédli z krásné vyhlídky na příkrém srázu nad ním. A pak jsme sjeli dolů, projeli bránou, našli parkoviště a šli na vycházku. Městečko skutečně pěkné, při první návštěvě v malebnými ulicích právě končily trhy (protože byla neděle, tak ne až tak pozdě). Dali jsme si zmrzku, „vyšplhali“ na návrší s bývalým vévodským hradem, pak se zase spustili dolů, zastavili se v chrámu, u něhož nás zaujal zvon ve zdi a srdce od několika dalších a také na jakýchsi dveřích vyvedení vůdcové světového proletariátu (Lenin, Marx a Engels). Na náměstí jsme si prohlédli radnici s pranýřem (jehož funkci jsme museli vysvětlit Barunce), navštívili další chrám a pak zamířili k bráně, na níž jsme si prohlédli značky nejvyšších stavů vody v posledních stoletích. A po nábřeží jsme se – okolo několika uměleckých děl – vrátili k autu. Už jsme neměli čas na to, abychom si prošli celou promenádu podél řeky, obkličující celé město. A podobné procházky jsme si dopřáli i při návštěvách následujících.

W poprvé zmíněn 1085 - 88 v listině, jejíž kopie je zachována v tradiční knize kláštera sv Emmerama v Řezně. Plavba na Innu, obchod se solí a související činnosti přinesly do osady brzy prosperitu a tak získala v 1. pol. 13. stol. městská práva. 1247 W získal po 17-titýdenním obléhání vévoda Ludvík. Vzhledem k tomu, že byl W ve vlastnictví Wittelsbachů (dědická smlouva), 1248 je zahrnut do Bavorska. Poměrně málo je známo o rané historii města, dokumenty z tohoto období byly ztraceny při velkém požáru 1339. Před 1803 zde úřad a sídlo okresního soudu. Středověké město W je téměř kompletně zachováno jako celek. Některé prominentní budovy ve starém městě: Červený most (Innbrücke). Brucktor (vedla tudy bývalá solná stezka ve Starém Městě, několikrát přestavován, nástěnná malba ze strany Innu pochází z 1568). Heilig - Geist - Spital - nemocnice s kostelem v Bruckgasse 2. Budova nemocnice a kostel ze 14. stol. Bývalá nemocnice nyní ubytování. První Imaginární muzeum (také kolekce Güntera Dietze), reprodukce obrazů a kreseb mezinárodních umělců z různých epoch. Náměstí s novou a starou celnicí, radnicí a kostelem: Radnice s dvojitým štítem z 15. stol., v 19. stol. přestavěna. Za zmínku stojí vyřezávaný dřevěný strop v malé radnici z 1564. Kostel svatého Michala. Hrad a hradní kaple: Na nejužším místě pozemků na hřebenu k bývalému hradu. Vznik v 12. stol. Knížecí sýpky přestavěny 1526. Hrad postaven 1531 - 37 se stupňovitým štítem. Farní kostel sv. Jakuba: pozdně gotický kostel z 1410 - 78 Hanse von Burghausen a Hanse a Stephana Stethaimera Krumenauera. Za kazatelnou renesanční zürn bratrů z 1635. Na stěně kůru strom života z 15. stol. Frauenkirche: postaven v 1. pol. 14. stol. a je nejstarším kostelem ve městě. 1750 rekonstrukce v barokním stylu. Za zmínku stojí krásná Madona na hlavním oltáři. Kernhaus na Marienplatz: původně soukromá rezidence s pozdně středověké arkádami v přízemí a rokokovou fasádou Johanna Baptista Zimmermanna z 1738 - 40. V současné době hotelu. Kaple Maxe Emanuela. Hladová věž (dobrovolní hasiči). Prašná brána. Rudá věž (mezi Schlachthausstraße a Ledererzeile). Starý hřbitov a městské hradby. Pěkný výhled: rozhledna s výhledem na staré město na Salzburgerstrasse, Kellersberg.