Rosenheim


Musím říct, že Rosenheim se nám líbil. Zastavili jsme se v kapli sv. Ducha s velmi neobvyklým interiérem, vyzvedli nějaké peníze, dali si na náměstí kafčo a pivko, navštívili farní kostel sv. Mikuláše s jednoduchým interiérem, zašli do pěkného květinovo bylinkového parčíku (a holky dokonce do nějakého obchodu). Příjemné město.

Město má dlouhou historii. Římané zde vybudovali most přes řeku Inn a vojenský tábor. Od té doby se město rozvíjelo ve zvlášť krásné středisko hospodářství a kultury bavorského regionu Südostoberbayern. O dlouhé a zajímavé historii svědčí nejen brána Mittertor. Charakteristickým znakem města je cibulovitá věž farního kostela sv. Mikuláše. Náměstí Max-Josefs-Platz: Od velkého požáru 1641 je náměstí (dříve Vnitřní náměstí) a tržiště, obklopené nádhernými měšťanskými domy typickými pro region Inn-Salzach. Velké měšťanské domy vykazují typické znaky charakteristické pro tento styl: podloubí, klenutá přízemí, arkýře i střechy typu Grabendach (spadající od bočních zdí směrem ke středu). Náměstí je bohatou přehlídku architektonických slohů, pozdně gotických průčelí a klenutých sklepů či barokních štítů a prvků raného a pozdního rokoka. Brána Mittertor je dnes jedinou dochovanou branou bývalého tržiště. Do 1350 byla východní branou náměstí, od 15. stol. oddělovala Vnitřní a Vnější tržní náměstí a současně sloužila jako správní budova. 1641 byla přistavěná věž, později rozšířená na podélnou stavbu. Stavební jádro brány je nejstarší ve městě. Dnes se v těchto prostorách nachází Městské muzeum (Städtisches Museum) s jedinečnou expozicí historie města od doby Římanů až po současnost. Farní kostel sv. Mikuláše: Postaven 1450 jako pozdně gotická stavba s vysokou špičatou věží. Utrpěl při velkém požáru 1641 značné škody, takže v 17. stol. byl postaven nový s cibulovitou věží – dnešním symbolem města (65 m). Několikerou přestavbou interiéru v duchu jednotlivých slohů je kostel slohově velmi různorodý. Interiér barokní a neogotický. Nejstarším a nejvýznamnějším uměleckým dílem chrámu obraz Madony z 1514. 1880 loď prodloužena, 1960 interiér do dnešní podoby. 2006 znovu vysvěcen oltář po několika letech rekonstrukce. Kostel (kaple) Ducha sv.: Postaven kolem 1449 občany a majitelem pivovaru Hansem Taurusem. Gotická stavba v barokním slohu z 1684 a věž, původně gotická, s barokní cibulí. Obrazy z 15. stol. Město je formováno především řekou Inn a blízkými Alpami. Působivá kulisa hor ukazuje jedinečné sepětí města a jeho obyvatel s přírodou. Návštěvníci by si neměli nechat ujít zahradu Salingarten se sochami. V zahradě Salingarten před Kulturním a kongresovým centrem lze obdivovat velké plastiky různých umělců z Rosenheimu a okolí. Zahrada Salingarten je skutečnou zahradou soch. Zajímavý kulturní zážitek je zároveň procházkou na čerstvém vzduchu. Poloha města na Innu vždy hrála velkou roli. Odjakživa je řeka významným hospodářským faktorem. Časem dosáhla priority i pro trávení volného času. Návštěvníci krásné krajiny u řeky Inn mohou jezdit na kole, na koni, na lodi a v zimě na běžkách.