Landshut


V Landshutu jsme se propracovali na obrovské parkoviště, kde jsme zjistili, že část je neplacená a část placená. Vydali jsme se do města pod tyčícím se hradem. Prošli jsme kousek parčíku, kolem řeky, přes bránu a už jsme byli na náměstí. Krásné domy, nejvyšší cihlová kostelní věž na světě. Zašli jsme do kostela a pak pokračovali dál. Obešli jsme centrum pěknými uličkami a pak jakýmsi dalším paralelním náměstím, ovšem z větší části průjezdným (v jeho zbytku se nacházel trh, který jsme si také prošli). Navštívili jsme tu ještě další kostel a pak se už na druhém konci vrátili na to hlavní náměstí. A dopřáli jsme si tu i kafiště v kavárničce v nějakém průjezdovém traktu. Pak jsme doobešli náměstí a zjistili, že je vlastně poledne, takže by to stálo za nějaký dlabanec. A tu jsme narazili (na náměstíčku, které bylo vlastně jakýmsi pokračováním toho hlavního) na pěknou prodejničku pečiva, a koupili si nějaké dobroty. Při další větší návštěvě už došlo i na hrad Trausnitz. Slušný stoupák, zajímavý areál a krásné výhledy. A samo město, jeho malebnost, jsme tentokrát ocenili ještě více, než napoprvé.

Město na Isaře (teče centrem), správní centrum a 2. největší město Dolního Bavorska s cca 60 tis. obyvatel, jedno z nejbohatších průmyslových měst v Bavorsku s nízkou nezaměstnaností. Díky erbu zván i "Město tří helm" (Dreihelmenstadt). Město L a hrad Trausnitz založeny 1204 vévodou Ludvíkem I. z L, od 1231 již rezidencí Wittelsbachů a 1255, po rozdělení bavorského vévodství na dvě části hl. městem Dolního Bavorska. Vévoda Jindřich XVI. prvním ze tří slavných bohatých vévodů, kteří vládli Bayern – L v 15. stol. Svatba vévody Jiřího s polskou princeznou Jadwigou Jagellonskou 1475 slavena v L jednou z nejkrásnějších a největších středověkých slavností (zvaná "L Hochzeit", L svatba). Po jeho smrti a válce o L dědictví spojeno L Bavorsko s mnichovským Bavorskem. Ludvík X., vévoda bavorský, postavil 1537 – 43 po návštěvě Itálie v L Residenz, 1. renesanční palác s od Alp po Palazzo Te v Mantově. Vévoda Vilém V. nařídil rekonstrukci hradu Trausnitz z gotické pevnosti na renesanční komplex v době, kdy žil v L 1569 – 79 jako korunní princ. Poté L ztratil většinu významu až do přesunu Univerzity Ingolstadt do L 1800. Ale již 1826 univerzita převedena do Mnichova. Během 2. sv. války, v centru pobočný tábor koncentračního tábora Dachau, zajišťující otrockou práci pro místní průmysl. Americká armáda v L (vč. Pinder Kaserne) až do 1968. Otevřením mnichovského letiště nedaleko L 1992 atraktivita L vzrostla. L má celostátní význam, pro převážně gotickou architekturu v historickém centru, zejména pro hrad Trausnitz a kostel sv. Martina s nejvyšší cihlovou věží na světě (131 m). Mezi gotické stavby patří kostely sv. Jodok a Ducha sv., ale i radnice a Ländtor, jediná existující brána středověkého opevnění. Renesanci připomíná zejm. zdobené vnitřní nádvoří hradu Trausnitz a vévodská Residenz v centru města. Barokní kostely zastoupeny jezuitským kostelem sv. Ignáce, dominikánským kostelem sv. Blažeje a kostelem sv. Josefa. I středověké kostely kláštera Seligenthal a kláštera cisterciáků barokně upraveny. Mnoho starých střední domů ve Starém Městě stále představuje historii města od gotiky do klasicismu. Původní hospůdky, kavárny. Zámecká zahrada – jeden z nejstarších zahradních komplexů v Bavorsku. Muzeum soch, nadace Fritze Königa. Rodiště architekta Vladislavského sálu na Pražském hradě. Nedaleko L 2 jaderné elektrárny (14 km od L, Isar I (aktivní) a Isar II (aktivní až 2022).

Hrad Trausnitz: 1204 založené rodové sídlo Wittelsbachů, 1255 – 1503 sídlo vévodů z Dolního Bavorska a poté dvorní država bavorského korunního prince. Středověkému hradu dominuje impozantní opevnění, vysoká věž zvaná Wittelsbacher Turm a hradní kaple s významnými sochami a oltáři. Arkádové besídky na nádvoří, obrazy Commedia dell'arte na schodišti "Narrentreppe" a obytné místnosti vybavené kachlovými kamny, tapiseriemi a nábytkem, zavedou do období renesance. Dodnes se zde každé 4 roky slaví „L svatba“, již 1457 vystrojil Ludvík zvaný bohatý u příležitosti sňatku svého syna Jiřího s polskou princeznou Hedwigou. Otevírací doba: Duben – září: 9 – 18. říjen – březen: 10 – 16 hod.