Abensberg


Po sjetí z dálnice jsme zamířili do Abensbergu, kde měla být možnost návštěvy pivovaru „naživo“. Protože jsme však nejdřív narazili na obchod a měli jsme už hlad, nejdřív jsme udělali malý nákup a poobědvali. Pak jsme zajeli dál do docela malebného centra, tam jsem se na nějakém parkovišti zeptal na pivovar, ale nakonec jsme to (vzhledem k času, dešti, a také vzhledem k tomu, že bychom zřejmě příliš nerozuměli výkladu) vzdali a pokračovali.

Historie města začíná s rodem Babonů v 10. stol. Jejich předek přišel ze z Podunají a byl známý pro legendární množství dětí. Před 1138 měl jeden z rodu titul "Pán z Abensbergu". Přinejmenším od té doby se předpokládá opevněný komplex v Abensbergu. Nicméně hrad poprvé zmíněn až 1256. Není jasné, zda před jeho výstavbou zde již byla osada, nebo zda byl hrad jádrem města. Dva císařští synové vévoda Ludvík Brandenburgský a jeho bratr vévoda Štěpán II. Bavorský povýšili 1348 Abensbergna město. Výsledkem týdenní trhy a výroční trh Sv. Jiljí, nižší soud - vzkvétající obchod a ekonomika. Nové hradby. Abensberg stal nádherným správním, ekonomickým a kulturním centrem. Poslední pán Abensberg 1485 zabit ze zálohy a majetek připadl Bavorsku. Od té doby bydlel na hradě v Abensbergu vévodský správce. Ve třicetileté válce zničil požár velkou část hradu, zachováno jen předhradí, ale ten přestavěn barokně. Postupné úpravy hradeb, likvidace bran. Příliv mnoha uprchlíků po 2. sv. válce.