Trostberg


Nevelké, ale příjemné město. Zašli jsme nejdřív do farního kostela se zajímavým interiérem (např. nepravidelné žebroví klenby, sochy apoštolů kolem sloupu, zajímavý kůr). Příjemné náměstí, to je vlastně mírně rozšířená hlavní ulice. Zde jsme zaregistrovali jednu zajímavost - stromy s kmeny obalenými jakýmisi dekorativními úplety, a k tomu jinde zase jakési pletené pavučiny. Kousek za náměstím jsme se ale potkali s opravdu šokujícím (ve smyslu nadmíru zajímavým) objektem. Něco, jehož historii či smysl jsme zatím nezjistili, ale co by mohlo být popsáno snad jako středověká stavba (hranolová věž) v moderním provedení. A pak ještě výhled na kanál, řeku, sochu středověkého bojovníka s kalhotami na půl žerdi a nakonec pod padajícími kaštany k autu.

Idylické město v přírodě v s části Chiemgau, v údolí Alzy, s asi 12 tis. obyvatel. Historické Staré Město se stavebními prvky, typickými pro region Inn – Salzach, arkýři, fasádami a alzskými čelními dřevěnými štíty, balkony a frontou zeleně. Archeologické nálezy ukazují, že historie osídlení oblasti sahá až do doby kamenné, bronzové a železné. 1. doklad o založení T hrabaty von Ortenburg – Kraiburg  1233. Na ochranu postaven poč. 13. stol. hrad T. 1301/7 jmenován v knížecím katastru nemovitostí soudní dvůr (a hrabství) T. Od té doby T ve vlastnictví bavorských Wittelsbachů, na hranici mezi Bavorskem Salzburgem na Alze. Městu po staletí dominoval obchod. Obchod a řemesla, hlavně výroba tkanin, mu v 17. a 18. stol. pomáhaly v prosperitě. Okresní správa T, která zahrnovala s část dnešního okresu Traunstein, rozpuštěna 1799. 1803 sloučeny správy Kling a T. 1810 ztratil T příhraniční polohu. Do té doby dokončeny brány na z a na v i Mittertor. 1913 městská práva.

  • Historické centrum: Zbytky hradeb z tufových kvádrů, neogotický mariánský sloup a boží muka z červeného mramoru na Mariánském nám.
  • Farní kostel sv. Ondřeje: Starší části (chór a s boční kaple) sahají do období kolem 1420. Loď – trojlodní hala s klenutým stropem, z 1498 – 1504. 1869 rozšíření na z. Vitráže z pozdního 15. stol., náhrobní památky z 15. a 16. stol.
  • Nový farní kostel: V části Schwarzau, od Josefa Wiedemanna, z 1953.
  • Protestantský kostel: Podle plánů architekta Kurta Francka z T, z 1951, 1988 přestavěn podle návrhu architekta Petera Schorra, s centrováním svatyně a se společenskými místnostmi.
  • Na Schlossbergu zbytky bývalého Pflegschlosse (zámku T).
  • U čtvrti Heiligkreuz kostel sv. Kříže, pozdně gotický Nagelfluhquaderbau z 1434.