Plattling


Město jsme poznali jen krátce (v souvislosti s přízemní potřebou návštěvy místního Globusu, zejména za účelem pořízení několika beden weissbieru ...). Bylo by jistě pěkné nebýt prozaické skutečnosti, že jeho dlouhé náměstí je napříč i podélně rozděleno tepajícími dopravními tepnami. Krátká návštěva a nedokonalé studium podkladů pak způsobily, že jsme navštívili kostel sv. Maří Magdaleny na náměstí v přesvědčení, že jde o onen románský skvost (sv. Jakub), a díky tomu jsme protentokrát románský skvost minuli. Navštívený kostel na náměstí je spíše jednoduchý barokní. Obešli jsme náměstí (při abstrahování od dopravy poměrně zajímavé), zaregistrovali několik pozoruhodných objektů a zastavili se v cukrárně na klasicky již dobré zákusky s klasicky ještě lepším kafíčkem.

Město v okrese Deggendorf, na řece Isar, s cca 13 tis. obyvatel. Dnes zde 8 kostelů, několik kaplí. Románský skvost Sv. Jakub asi ze 3. čtvrtiny 12. stol. Masivní kamenná jednoduchá a důstojná stavba zachycuje pomalu se pohybující čas. Pokladem např. křídlový oltář z 16. stol., svatostánek z 1515, fresky, impozantní krucifix, křtitelnice, jejíž historie až z doby výstavby kostela. Obnoven 2001. V levém okně jedna z nejvýznamnějších raně gotických vitráží ve v Bavorsku. Působivé a umělecky cenné dílo vytvořeno v 13. stol. v dílně v Regensburgu a ukazuje Sv. Jana evangelistu. Náměstí zdobí farní kostel Sv. Maří Magdalény. Současný farní kostel v podstatě barokní stavbou z 1760 na místě, kde stál městský kostel z 1379. 1931 se stal městským farním kostelem. Farní kostel sv. Michala – moderní kostel z 1969 – 70. Vnější dojem určen cihelným zdivem a sklem, stejně jako 25 m vysokou betonovou kampanilou s reliéfem (boj archanděla Michaela s drakem). Evangelický Lutheránský kostel Nejsv. Trojice – významnější podíl protestantské komunity v P teprve koncem 19. stol. Kostel vysvěcen 1931. 1973 – 4 rozsáhlá rekonstrukce exteriéru i interiéru.

  • Bürgerspital: Nemocnice v centru na Ludwigsplatz s úžasnými kaštany, z 2. pol. 19. stol., s typickou neogotickou fasádou. Požár 1981 vedl nakonec ke šťastnému vývoji, který v objektu umožnil rozvoj prostor pro kulturu a vzdělávání. Ze staré nemocnice zůstala fasáda, interiér architektonicky přepracován. Knihovna, kontaktní místo pro turisty, výstavy, festival – živá kultura, sbírka soch v zahradě.
  • Vodárenská věž: Z 1933 – 4, dvanáctihranná struktura 45,50 m vysoká, průměr 15,30 m. Zásobník přívodu vody do města. Skládá se ze dvou vodních komor o celkové kapacitě 800 m3. 2 m široký ochoz umožňuje výjimečný panoramatický výhled na město a okolí. 1996 zrekonstruována a zdraví návštěvníky znakem města. Po předchozí domluvě na katedře kultury a cestovního ruchu je možné věž navštívit.
  • Oblast Isarmündung: Oblast, kde se Isar táhne od Plattlingu k Deggendorfu do Dunaje. 2800 akrů nivy mezi P, Mossem, Isarmündem a Deggendorfem. 808 ha zachované nivy přírodní rezervací. Zvláště cenné velké pobřežní lesy a až 1 km široké předpolí, pravidelně zaplavované. V této semipřirozené nivě se usadily druhy ptáků, závislé na mokřadech, např. modráček. Další zvláštností druhově bohaté oligotrofní trávníky, domov vzácných druhů rostlin z oblastí jako Alpy, jv a střední Evropa. Řeka a její okolí patří mezi druhově nejbohatší lokality ve střední Evropě.