Neuburg an der Donau


Město jsme navštívili za pozdního podzimu a snad to bylo přičinou naší zkušenosti, tak odlišné od informací nejrůznějších průvodců. Horní staré město pěkné, ale naprosto prázdné, mrtvé. Ani tu cukrárničku (nebo aspoň bäckerei) se zákuskem a kafíčkem jsme tu neobjevili! Což náš zážitek z návštěvy tohoto města zřejmě poněkud zkreslilo. Prošli jsme malebnými uličkami, náměstím i branami, a navštívili dva kostely a zámek. Nejdříve Hofkirche s krásným štukovým interiérem a poté farní kostel sv. Petra, jednodušší, ale také pěkný. Studienkirche byl zavřený. Viděli jsme pamětní tabuli v místě někdejšího římského tábora. V zámku jsme navštívili zámeckou kapli, prošli nádvořím s freskami (?) na zdech, podívali se shora na město.

Umělecká díla, živé uličky a náměstí, renesanční a barokní paláce – nabídka programu při poznávání města. Bývalé rezidenční město, velké turistické centrum s atraktivní nabídkou v srdci Bavorska. Zejména Horní staré město s rezidenčním zámkem, reprezentační prostory a Státní galerie vlámského barokního malířství se 150 obrazy významných vlámských umělců.