Altenmarkt an der Alz - Rupertsdorf - St. Wolfgang


Zastavili jsme se ve Sv. Wolfgangovi ve stejnojmenném pozdně barokním poutním kostele. Kostel je "na dvoře" přilehlého stylového bavorského domu (bývalá fara?), jehož obyvatelé zajišťují odemčení pro prohlídky. Tentokrát nebyli doma a tento historický kostel byl otevřen. Vepředu jsme s údivem viděli obětní stůl nad místem, opředeným legendami o svatém Wolfgangovi (ten řezenský biskup, který umožnil zřízení biskupství v Praze). Směrem od oltáře je pod obětním stolem viditelná jakási skála s jeho údajnými stopami. Odstranili jsme (samozřejmě pod vedením otce B.) svrchní desku obětního stolu a děvčata měla možnost postupně si prověřit, zda se dostanou do ráje: Postavit se do dosti od sebe vzdálených stop (jedna z nich hluboká cca 30 cm) a pokusit se protáhnout otvorem v boční straně obětního stolu. Všem se to podařilo.

Žádné údaje jsem zatím v literatuře nenašel.