Pfeffenhausen


Malá podvečerní zastávečka v malém městečku s velkým pěkným kostelem. Parkovali jsme u místního pivovaru.

Město v Dolním Bavorsku asi 25 km sz od Landshutu s cca 5 tis. obyvatel. Pravděpodobně založeno v 9. stol. Kolem 857 měl majetky v P bohatá hrabata z Ebersbergu. Poprvé zmíněn až 1040 v zakládací listině, v níž hrabě z Ebersbergu odkázal majetky v P klášteru Ebersberg. Pod klášterem Ebersberg až do 1600. Již 1000 z Neuhausen u P dodával chmel do kláštera Sankt Emmeram v Řezně. Městem pravděpodobně v 13., nejpozději v 14. stol. Pak zahájení prací na opevnění P, hotovo do 1401. Dokument z 1486 řeší problém cihel pro opevnění. 12. – 16. stol. P sídlem šlechtického rodu P. Mezi nejdůležitějšími členy pravděpodobně Konrad von P, kancléř vévody Ludvíka, 1297 – 1305 biskup v Eichstättu. 1488 rytíř z P hlavním soudcem ve Straubingu. Šlechtici P měli vlastní kapli a pohřebiště v klášteře Biburg v Abensbergu. V 16. stol. rod vymřel. Pronajímatelem P posléze jezuitský klášter z Mnichova a 1782 řád maltézských rytířů. V pol. 18. stol. se uvádí, že P má nejkrásnější druh chmele v zemi. Dnešní obraz města sahá k rekonstrukci po katastrofálním požáru 1779. 1878 první vlastní chmelový pořádek a o rok později oficiální P chmelové právo.

  • V hasičském domě lovecké muzeum – trofeje z různých zemí.
  • Farní kostel sv. Martina uveden v dokumentech v 1040 a určen jako křtitelnice pro větší oblast. Trojlodní, novogotický sloh, z 1885 – 8. Věž na základech z 14. – 15. stol., osmiúhelníková nástavba z 1712, pak barokní kupole zničena 1779 požárem a nahrazena pyramidovou přilbou. Kostel znám pro svou velikost jako "Dóm Hallertau".
  • Radnice z 1867/8.
  • 1711 žil na Klausbergu poustevník. Ten měl vizi vznášející se PM nad pramenem na úpatí hory. Z toho usoudil, že pramen má léčivé účinky. Pak zde zachráněna tříletá dívka poté, co se na několik dní ztratila. Z vděčnosti dali rodiče poustevníkovi dřevěnou sochu. To byl začátek živých poutí k PM. 1713 postavena první dřevěná kaple, již 1737 však nahrazena kostelem Klauskirche (zasvěcen Matce Boží Maria – Naší milé Paní z Jeruzaléma). Poutě dál vzkvétaly, dokud neustoupily poč. 19. stol. 1804 dokonce zakázány a místo osiřelo. Až do 1825 oddanost k Matce Boží opět ožila. Sestra Anna Maria Kreitner z Backlreuth přinesla 8 památek z Říma. Po dlouhých jednáních s biskupem z Regensburg druhý P kostel. 1859 křížová cesta do kopce. Uvnitř kostela série obrázků znázorňující legendu o původu poutí. Dnes svatby, křtiny a zlaté svatby. Pobožnosti na vyžádání. Kontakt Pfarramt St. Martin Kirchplatz 15 84076 P, tel. +49 8782 205, e-mail: pfeffenhausen@bistum-regensburg.de, www.pfarrei-pfeffenhausen.de.
  • 133 m vysoká železobetonová telekomunikační věž Telecom.