Sankt Wolfgang


Za velmi nepříjemného počasí jsme navštívili Sankt Wolfgang. Na návsi socha tohoto světce. Kostel zajímavý. U vchodu snížený prostor se dvěma kaplemi po stranách. (Protože jsme v té levé nenašli Wolfgangův pramen, nebyli jsme si zcela jisti, jestli je to to pravé místo. Ale přítel nám to pak potvrdil s tím, že pramen je pod oltářem v dolní kapli, že jej tam člověk nemůže vidět, a že fontánka u kostela pochází asi ze stejného zdroje.) Pak teprve po schodišti do hlavní lodi se zajímavým interiérem.

Podle legendy se zde sv. biskup Wolfgang z Regensburgu usadili za politické vřavy kolem 975, kdy opustil Regensburg a uprchl do Goldachtal. Podle legendy, zahrnuté do papežské buly 1737, dostal Wolfgang znamení (motyka?), na kterém místě má postavit celu, a vedle také vznikl zdroj zázračné vody, tzv. Wolfgangsbrünnlein. V 15. stol. vzkvétaly poutě k "Wolfgangsbrünnlein". 1430 položen základní kámen pro kapli, 1460 obnovena ve větších rozměrech. Poutní kostel vysvěcen 1484 současně se záměrem Sigmunda vybudovat tento kostel jako kolegiátní. Uděleno povolení papeže Sixta IV., ale kvůli odporu církevní konkurence plán nerealizován. O 250 let později se k němu vrátil bohatý farář Fiechtner z Schwindau. Dal postavil faru dvorním architektem Janem Křtitelem Gunetzrhainerem 1737 a financoval život šesti kanovníků. 1739 věnoval další dvě kanovnická místa. Kolegiátní St. Wolfgang podporován rodinou Wittelsbachů. 1734 stanovy, ty doplněny 1738 a schváleny freisinským kardinálem Janem Theodorem Bavorským. Papež Klement XII. potvrdil zřízení 1737. Děkan měl dokonce právo nosit biskupské insignie. Předmětem činnosti kanovníků byla pastorační péče v přičleněných farnostech. Kolegiátní kostel existoval až do sekularizace 1803. Pak převeden na farnost a fara školních budovou. Po kompletní rekonstrukci 2005 dnes radnice. Poutní kostel St. Wolfganga jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických cihlových staveb starého Bavorska. Milostný obraz, socha sv. Wolfganga (kolem 1480), cenné pozdně gotické sochy z Landshutské školy. Pod rokokovým oltářem ve staré kapli fontány dnes Wolfgangův pramen.