Kelheim


Z kláštera Weltenburg jsme přijeli do Kelheimu (klášter leží na okraji území města) s cca 15 tis. obyvateli. Zaparkovali jsme nedaleko centra a za deště šli branou na náměstí. Hned jsme tam objevili pěknou cukrárnu a občerstvili se. Pak jsme prošli náměstí, které je situováno do kříže, na třech stranách zakončeného branou. Zašli jsme do farního kostela PM nanebevzaté – velmi pěkného, zřejmě pseudogotického. To vše za deště. Pak jsme ještě vyjeli na vrcholek k nedaleké Hala osvobození (Befreiungshalle), symbolu města, viditelnému i od parkoviště. Slavnostně byla otevřena v 50. výročí bitvy u Lipska – král Ludvík Bavorský dal tuto monumentální kruhovou stavbu postavit na památku osvobozovacích válek proti Napoleonovi. V oddělených výklencích ve zdi je umístěno 34 bohyň vítězství. My jsme se však, bohužel, vzhledem k pokročilé době, dovnitř už nedostali.

Kelheim: Keltové zde postavili město Alkimoennis, Římané překročili Dunaj a své Limes, později odsud vládli Wittelsbachové. Bratři Asamové vystavěli mistrovské barokní budovy, král Ludvík I. Bavorský nad městem Síň osvobození. Na každém kroku lze v K objevovat historii. Kolem města jedinečná přírodní krajina, údolí Dunaje se strmými útesy (oblíbenou destinací např. klášter Weltenburg).
Befreiungshalle: Z pověření krále Ludvíka zahájil Friedrich von Gärtner stavbu památníku vítězných bitev v napoleonských válkách 1813 – 5, 1863 ji dle revidovaných plánů dokončil Leo von Klenze. Na pilířích vnější fasády 18 kolosálních soch, alegorie německých kmenů. Číslo 18 symbolizuje datum bitvy u Lipska (18. 10. 1813), kdy Napoleonova vojska poražena koalicí. Se strmým stoupáním si nejlépe poradí Ludwigsbahn. Pravidelný minivlak začíná u přístavní hráze Dunaje. Lze i autem.