Moosburg an der Isar
Už od pohledu lákal dvěma vysokými věžemi – a na náměstíčku pod nimi jsme také zaparkovali. Hned na náměstí jsme zakotvili v historické cukrárně (jejíž historičnost je vykreslena na fotografiích v interiéru). Pak jsme zašli do samozřejmě ještě více historického kostela Sv. Kastula. Jednoduchý s rovným dřevěným stropem, presbytář se opravuje, je oddělen plachtou s příslušným vyobrazením. Vzadu je betlém a u něj ještě výklenek, v němž se po vhození pár centů rozsvítí, na modelu kostela ozve zvonění a z něj vyjde postava, která požehná. Kouzelné. A poté se prošli tímto malebným příjemným městečkem. Jedno z těch míst, která nám dost utkvěla v paměti.

Město v okrese Freising. Nejstarší město mezi Regensburgem a Itálií, na řece Isar 421 m n. m. Má 17 tis. obyvatel. V 8. stol. byl na místě benediktinský klášter, kolem shluk domků řemeslníků. Za vévody Jana Lva zahájena stavba kostela Sv. Castula (1171). V 12. stol. založeno město. Hradby a hradní příkop dokončeny v 15. stol. Město dosáhlo vrcholu během rané fáze 16. stol. 1599 se benediktini odstěhovali do Landshutu, což snížilo důležitost Moosburgu. Rabováním během třicetileté války začal úpadek města. 1702 lehlo popelem mnoho budov. Moosburg utrpěl dále během války o rakouské dědictví a napoleonských válek. Další katastrofální požár 1865 způsobil, že centrum města je přestavěné ve stylu pozdního 19. stol. Během 20. a 30. let 20. stol. oživila město nová průmyslová odvětví. 1939 postaven zajatecký tábor Stalag VII-A pro 10 tis. zajatců. 1945 se počet registrovaných vězňů rozrostl na více než 80.000 – mnoho práce v regionálním průmyslu a hospodářství. Je pravděpodobné, že díky přítomnost tohoto tábora v blízkosti centra bylo město ušetřeno velkých bombardování. Po osvobození tábora Američany se ten změnil na civilní internační tábor pro 12.000 německých žen a mužů, podezřelých z trestné činnosti za nacistického režimu. Tábor opuštěn Američany 1948 a sloužil pro ubytování uprchlíků, vypovězených z oblastí východního Německa. Stal se novou částí města, nazvanou Moosburg-Neustadt. Průmysl ve městě – chemické, elektrotechnické, potravinářské a strojírenské závody. Kostel sv. Kastula: Slavný svatostánek počátku 19. stol. 1514 sochař Landshut Hans Leinberger vyřezal oltář v centru s PM s dítětem a svatým Kastulem a sv. Jindřichem. Za oltářem kříž Kastulusschrein. Hodně z ostatků sv. Kastula, které byly původně v Moosburgu, je nyní v kostele sv. Martina v Landshutu. Johanniskirche: Hned před předešlým (dvě podobné věže). Oltář z 15. stol. od Hanse Leinbergera. Věž kostela později použita jako městská věž s bytem dozorce. I dnes je (na rozdíl od sousední) ve vlastnictví města.