Mühldorf


Asi proto, že toto město leží jen nedaleko místa našeho bavorského pobývání, nevěnovali jsme mu příliš pozornost. Až na pravidelné nákupy v místním Globusu. Když jsme ale zašli, zjistili jsme, že je to také malebné město. Specielně jeho protáhlé náměstí s podloubími. Jen jedno výrazné mínus to tam mělo - zažili jsme tu snad jediný případ, kdy bylo bavorské kapučíno hodně bídné.

Město v Bavorsku na řece Inn s cca 17 tis. obyvatel. 935 potvrzuje v M salzburský arcibiskup Odalbert nákup nemovitosti – první bezpečně doložená zmínka o M. 1190 dává král Jindřich VI. dává salcburskému arcibiskupovi Adalbertovi III. jistá práva "in Burgo suo Muldorf". 1239 první zmínka o M jako o "civitas" (městu). Ve středověku město a hrad rodiny Luchen. 1287 Rapoto Luchen oznámil, že vstoupil do dohody s knížetem – arcibiskupem Rudolfem ze Salzburgu a převzal od něj zemi jako léno. 1322 bitva u M, poslední velká bitva středověkých rytířů bez střelných zbraní. Před bitvou několik měšťanů povýšeno do šlechtického stavu. 1364 marně obléhali město Bavoři. 1. zmínka o střelných zbraních. 1400 radní Niclas Grill zaznamenává své historické údaje o obci v knize, jedné z prvních kronik v německém jazyce. 1522 dává arcibiskup Matthäus Lang městu M nové městské předpisy. M místem provinční synody. 1640 požár M. Padlo mu za oběť asi 300 střech. 1802 M v Bavorsku. 1871 otevření železnice. 1945 asi 40 % města zničeno dvěma nálety (železniční spojení do Mnichova a navigační chyby). 1997 nový most přes Inn.