Lilienfeld


Tento klášter leží na cestě do Mariazell. Zastavili jsme se zde až při návratu a už jsme nestihli možnost prohlídky. Proto jsme obešli pouze dostupnou část areálu a zašli do kostela. Zde byla brána uzamčena s upozorněním (s nímž jsem se v Bavorsku, ale ani Rakousku, zatím nesetkal), že vzhledem k množícím se krádežím je kostel otevřen pouze v době provádění prohlídek kláštera. Hm, další vizitka "poutníků" ze zahraničí. Protože bylo téměř šest, scházeli se mniši k modlitbě, a když nás zahlédli za branou, otevřeli nám. Takže jsme kostel mohli prohlédnout xxxx. Jen jsme je mírně zklamali, když nás zvali k modlitbě a my odhalili svoji odlišnou jazykovou příslušnost. Ještě vzpomenu malou vodní nádržku u vstupu do kláštera, plnou poměrně velkých ryb. Jen nás napadlo, jak to, že tam ty ryby vydrží i přes noc ...

Staré rukopisy a relikvie v největším rakouském středověkém klášterním komplexu. Klášter založil 1202 vévoda Leopold VI. Babenberský a první mniši sem přišli z kláštera Heiligenkreuz. L leží na klasické via sacra (svaté cestě) – tradiční poutní cestě z Vídně do Mariazell a představuje i jeden ze zajímavých bodů na cyklotrase údolím řeky Traisen. Klášter si buď můžete prohlédnout sami, nebo se můžete přidat k prohlídce s průvodcem, které se zde konají denně. Prohlídka vás provede středověkým klášterem, halou, ložnicemi laických bratří, sklepem i největším kostelem v celém Dolním Rakousku. Knihovna s nádherným interiérem a freskami ukrývá 40 000 knih, 229 rukopisů a 120 starých tisků. Můžete zde vidět např. nejmenší knihu či vícejazyčné bible. Pověst praví, že vévoda Leopold VI., zakladatel kláštera, přinesl 1219 z Konstantinopole kousek z Ježíšova kříže a daroval jej mnichům v L, kteří jej dodnes střeží. Návštěvníci ho mohou spatřit nad svatostánkem hlavního oltáře. Každý rok první neděli po 13. září věřící přijímají požehnání od této relikvie, která měří pouhých deset centimetrů. Na svahu v sousedství klášterního komplexu rozsáhlý klášterní park, otevřený veřejnosti. Založen poč. 19. stol. a příjemně kontrastuje s přísnými geometrickými tvary předcházejícího období baroka, neboť je navržen jako rozsáhlá upravená zahrada.