Geras


xxx

Nejsevernější klášter Rakouska, umělecký a kulturní zážitek staré klášterní tradice. Založil jej 1153 hrabě Ulrich z Perneggu jako klášter premonstrátských kanovníků. 1620 byl zpustošen a posléze znovu obnoven. 1738 dal Josef Munggenast klášter rozšířit o Novou budovu. Tento barokní klášterní trakt dnes klášteru dominuje. Srdcem kláštera je mramorový sál vyzdobený Trogerovými freskami. Barokizovaný klášterní kostel, vystavěný na slovanské nekropoli, stále vykazuje románské základy. Mramorový sál (s freskami od Paula Trogera), pokoje v nové budově kláštera, hospodářský dvůr a hotel „Alter Schüttkasten“ s klášterní restaurací (oběd ve stylu kanovníků). Umělecké kurzy (výtvarné umění, hudba). Mramorový sál s freskami Paula Trogera, biskupské pokoje. Kaple bl. Jakoba Kerna. Středověký klášterní komplex s barokizovanou klášterní bazilikou. Cyklus obrazů o životě sv. Norberta. Nová budova, založena 1738 Josephem Munggenastem. Hotel „Alter Schüttkasten“, umělecké kurzy, klášterní obchod StiftGeras, bylinková zahrada, klášterní bylinková pálenka, přírodní park. Geras je uměleckým a kulturním zážitkem na poli staré klášterní tradice. Otevřeno květen až říjen, út až ne 10 – 17. Březen, duben, listopad, prosinec, út až so, 10 – 15. Dospělí € 9. Prohlídky: květen až říjen, út až so, 10 a 14. www.stiftgeras.at. Zajímavosti:

 • Mramorový sál s freskami Paula Trogera, biskupské pokoje
 • Kaple blahoslaveného Jakoba Kerna
 • Středověký klášterní komplex s barokizovanou klášterní bazilikou
 • Cyklus obrazů o životě svatého Norberta
 • Nová budova, založena v roce 1738 Josephem Munggenastem
 • Prohlídka kláštera Geras s průvodcem a klášterní bylinkové zahrady, oběd ve stylu kanovníků/občerstvení s kávou (hotel „Alter Schüttkasten“).
 • Bylinková zahrada, přímo naproti kláštera. V této bývalé klášterní zahradě roste na 100 léčivých i aromatických bylin a ozdobných rostlin.
 • Přírodní park Geras
 • Rosenburg (cca 28 km): jeden z nejkrásnějších hradů Rakouska s turnajovým dvorcem. Pozoruhodná ukázka letu sokolů.
 • Barokní zámek Riegersburg (cca 12 km) – zámecká kuchyně, zámecké muzeum, rodinné muzeum rodu Khevenhüllerů.
 • Poslední výrobna perleťových knoflíků v Rakousku Machart v 15 km vzdáleném Fellingu (u Riegersburgu).