Herzogenburg


Klášter jsme navštívili za neuvěřitelného vedra, což zážitek z něj malinko poznamenalo. Klášter je skutečně skvostně opraven, ale i "neopravený" interiér kostela je nádherný. Obešli jsme zvolna celý areál (i zvenčí), podívali se na objekt zřejmě klášterní vodní elektrárny, ale na víc jsme už neměli sílu.

Klášter Kongregace rakouských augustiniánských kanovníků v Herzogenburgu v Rakousku, založený v St. Georgen a. d. Traisen na soutoku Dunaje a Traisen 1112 Ulrichem I. z Pasova. a 1244 posunutý kvůli častým záplavám o 10 km do Herzogsburgu. Výsledkem byl "Oberere Markt", spravovaný kanovníků, a "Untere Markt", patřící až do nákupu 1806 do vlastnictví bavorského kláštera Formbach. 1714 byl klášter upraven Jacobem Prandtauerem, Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu a Josephem Munggenastem v barokním stylu. Josefínskému rušení klášterů mohl uniknout díky tomu, že do něj byly inkorporovány rozpuštěné kláštery kanovníků v Dürnstein a sv. Ondřeje v Traisen i se všemi farnostmi, takže Herzogenburg vlastně vyšel z josefínských reforem posílený. Do 1783 klášter v diecézi Pasov, pak v Josefem II. nově založené diecézi Sankt Pölten. Největší rekonstrukce od přestavby s obrovským podporou Dolního Rakouska 2000 - 12 při 900-letém výročí vzniku. Celé vnější fasády, části nádvoří, dokonce i historické zahrady (prelátská, ovocná, růžová) byly renovovány. I část interiérů (taneční sál, Frigdianni a Chor kaple, klášterní knihovny). Velkolepá barokní věž církve, architektonický skvost, ani samotný kostel, však rekonstruovány nebyly. Kolegiátní kostel byl založen císařem Jindřichem II. 1014, patronem stejně jako u farního kostela mučedník Štěpán (podle patrona katedrály v Pasově). Z gotického období jen malé zbytky (vstupní portál a druhé patro věže). Architektem rekonstrukce kostela Franz Munggenast (syn Josefa Munggenasta). Jedním z klíčových umělců interiéru sochař Johann Joseph Resler. Po více než čtyřech desetiletích práce kostel podruhé slavnostně otevřen 1785. Byla to poslední velká barokní rekonstrukce kostela v Rakousku. Patronem je sv. Jiří., kostel má tedy dvojí záštitu.