Kremsmünster


Kremsmünster, klášter nějakou tu desítku km od Steyru. Nejdřív jsme odspoda zaregistrovali mohutný komplex a hned se rozhodli, že se tam zastavíme. Při pohledu z auta nás zarazil podivný vyšší objekt hned vedle klasických klášterních budov, při letmém pohledu trochu připomínající jakési malé silo (ukázalo se pak, že se jedná o klášterní observatoř). Zaparkovali jsme a podchodem pod cestou se vydali do areálu. Je to velmi pěkný rozsáhlý klášter. Prošli jsme si jej zvolna a zašli do kostela. Nádherný chrám s krásnými štukami a mezi nimi nástropními obrazy. Zvláštností to, že všechny sloupy jsou obtočeny gobelínovými obrazy. V předsíni náhrobek zřejmě nějakého šlechtice s pejskem u nohou a prasátkem u boku. Nakonec jsme zaskočili také do prodejny a koupili zde dárek – krásnou čepici s ovečkou.

Opatství (asi 30 km jižně od Linze na řece Krems) založeno 777 bavorským vévodou Tassilem III. a působí nepřetržitě s výjimkou let 1939 – 45, kdy bylo zrušeno nacisty. Legenda o založení říká, že Tassilův syn Günther byl na tomto místě zabit na lovu kancem, což připomíná velmi cenný mramorový pomník (kolem 1300) v předsíni kostela. Současný klášterní kostel sv. Agapeta dostavěn 1277 jako románská basilika 78 m dlouhá, 21 m široká a s výškou hlavní lodi 18 m. Kostel má v západním průčelí dvě věže a původně měl i kryptu pod hlavním oltářem. V 17. stol. barokně přestavěn a vyzdoben podle projektu architekta Carlo Antonio Carlone, původní zdivo však téměř úplně zachováno. Průčelí kostela přestavěl Giovanni Battista Barberini 1681. Hlavní oltář z 1715, mříž v lodi z 1718. V pokladnici kostela i tzv. Tassilův kalich z 8. století, vzácná památka raně středověkého zlatnictví. Velmi rozsáhlá stavba kláštera (délka jižního křídla 290 m) vznikala od pol. 17. stol. dle návrhu stavitele J. Prandtauera a obsahuje mj. refektář, Císařský sál a 65 m dlouhou knihovnu s asi 200 tis. svazků. Mezi nejvzácnější patří iluminovaný Codex millenarius, latinský rukopis čtyř evangelií, napsaný kolem 800. Na západní a severní straně lemují klášterní budovy nádrže pro chov ryb, dnes zčásti vypuštěné. Na jižní křídlo navazuje tzv. Matematická věž, původně astronomická observatoř a přírodovědné muzeum podle osvícenských představ. Devítipatrová věž, vysoká 51 m, jednou z nejstarších výškových staveb, postavena po 1760. V jednotlivých patrech umístěny bohaté fyzikální, geologické, biologické a etnografické sbírky z 18. a 19. stol., v nejvyšších poschodích astronomická observatoř a kaple. Meteorologické záznamy se zde nepřetržitě vedou po více než 250 let, od 1860 zde i seismografická observatoř a další. Ke klášteru patří i klášterní škola, od 1549 veřejné gymnázium. Gymnázium 1818 – 26 navštěvoval i spisovatel Adalbert Stifter, který psal hlavně o jihočeské historii a o Šumavě. Okolo opatství vznikla stejnojmenná obec. Sídlo významné firmy Greiner, která zpracovává plastické hmoty a po světě zaměstnává 7 tis. lidí. V bývalé rychtě působí od 1812 nepřetržitě Theater am Tötenhengst, nejstarší ochotnické divadlo v Rakousku. Do katastru obce patří i poutní místo Heiligenblut s kostelem z 1687 – 90 od C. A. Carlone a barokní zámek Kremsegg s muzeem hudebních nástrojů. 3 km na sever od obce leží rybníky Schachenteiche, založené 1555 k odvodnění močálů, dnes významná přírodní rezervace ptactva.