Baumgartenberg


Klidné místo. Kostel zvenčí zvláštně členitý, ale nepříliš nápadný. Ale uvnitř opravdu krása.

Městečko s cca 1,5 tis. obyvatel v hornorakouském v okrese Perg v Dolním Mühlviertel, asi 3 km s od Dunaje. Doložena přítomnost lidí v období neolitu. Za římských časů, oblast s od hranice provincie Noricum, následně v tomto regionu 7,5 km široká nárazníková zóna mezi Římany a barbary, stopy osídlení z tohoto období nejsou. Po uplynutí období stěhování národů zde současně Bavoři a Slované. Oba národy zanechaly stopy i v místních jménech. Od 9. stol. oblast patřila Avarům.  V 11. a 12. stol. (od kolem 1050) oblast sídlem pánů z Machland, nejvýznamnějším představitelem Otto von Machland a jeho manželka Jutta von Peilstein, kteří založili klášter B a klášter Waldhausen. Od poč. 16. stol. nově vybudovaná silnice přes B. 1849 B samostatná obec. 1896 Donauuferbahn. Po 2. sv. válce v klášteře uprchlíci (ruská okupační zóna).

Bývalý cisterciácký klášter: Dnes klášter Sester Dobrého Pastýře v okrese Perg v Horním Rakousku. Klášter založen 1141 Ottou von Machland (+ 1148) a jeho manželkou Jeutou von Peilstein. První mniši z Morimondu. 1243 vysvěcení klášterního kostela v pozdně románském slohu. 1426 a 32 kostel vypálen husity. 1434 rekonstrukce kostela a kláštera v pozdně gotickém slohu. Opat Bernard Breil (1649 – 83) inicioval barokní přestavbu kláštera a kostela (architekt Antonio Carlone). Opat Candidus Pfiffer (1684 – 1718) pokračoval v barokizaci, ale 1700 zastavil práce kvůli finančním potížím. 1784 klášter zrušen císařem Josefem II. a používán do 1811 jako vězení. Klášterní kostel farním. 1825 zničena většina traktu požárem. 1852 – 65 obsadili bývalý cisterciácký klášter jezuiti. 1865 přišly členky řádu Sester Dobrého Pastýře ze Suben a oddaly se péči o nepřizpůsobivé dívky. Se sestrami přišli i františkáni k jejich duchovnímu vedení. 1889 františkáni získali jako obývací přístavbu kláštera. Pracovali i jako učitelé náboženství ve škole sester. 2008 františkáni odešli. Dnes sestry mají dívčí internátní školu a několik vzdělávacích zařízení. V klášterní budově Europagymnasium. Bývalý kolegiátní kostel: S příčnou lodí a sborem. 1142 základní kámen. Barokizace 1697 z dílny Carlo Antonia Carlone. Pozoruhodné chórové lavice a kazatelna. en, která se skládá z devíti stran šestnáctiúhelník bez. Klášter https://de.wikipedia.org/wiki/Baumgartenberg.