Reichersberg


Klášter v oblasti nedaleko bavorských hranic v malé obci. Nádvoří s pěknými arkádami a potom krásný kostel archanděla Michaela. A nakonec historický mužský park. Zajímavé tiché místo.

1084 šlechtic Wernher a jeho manželka Dietburga po předčasné smrti jejich jediného syna Gebharda věnovali hrad klášteru kanovníků. První rozkvět nastal pod vedením významného teologa a 3. probošta Gerhocha 1132 – 69. Arcibiskup ze Salcburgu pak přidělil pastorační prostor v blízkosti maďarských hranic, kde jsou kanovníci aktivní dodnes. Relativně malý původní románsko-gotický klášter zničen požárem 1624 a v 17. stol. nahrazen prostornou barokní stavbou. 1779 unikl do té doby bavorský klášter sekularizaci tím, že Innviertel připadl Rakousku. Jen těžko však zápasil v době francouzských válek o svou existenci. 1816 opět začal pravidelný mnišský život se všemi činnostmi. V nacistické éře musel klášter hostit leteckou školu. Ale jeho zrušení bylo zabráněno velkou zručností klášterního personálu. Reichersberg se tedy může ohlížet zpět na více než 900 let existence bez přerušení. Krásné prostory tohoto kulturního centra regionu můžete obdivovat při prohlídce, která vás zavede do kostela, sakristie, křížové chodby, knihovny a letního refektáře. Ve zdejším klášterním obchůdku si můžete zakoupit víno, likéry, pravou brandy vlastní výroby a mnoho jiných zdravých specialit. V místní vinotéce lze ochutnat více než 60 druhů vín z různých klášterů. Více informací na www.stift-reichersberg.at.