Garsten


xxx

První zmínka na  Mistelbašském synodu 985. 1082 založen klášter. 1107 benediktini z Göttweig se slavným prvním opatem sv. Bertholdem z Garsten. To bylo rozhodující pro další politický a kulturní rozvoj. Původně ve v části Bavorska, od 12. stol. v Rakousku. Za napoleonských válek město několikrát obsazeno. 1958 obec povýšena na město. Cca 6,5 tis. obyvatel.

Bývalý benediktinský klášter: V Rakousku. Klášter založen 1082 Otakarem II. jako kanovnický. Od 1107 benediktinské převorství (pod Göttweigem) a od 1110/11 nezávislé opatství v diecézi Pasov. Prvním opatem Berthold z G. G dlouho náboženským, kulturním a duchovním centrem. 1787 klášter císařem Josefem II. zrušen. Kolegiátní kostel postaven architektem Carlone a je jednou z nejkrásnějších staveb vrcholného baroka v Rakousku. Od 1851 v budovách bývalého kláštera věznice, jedna z mála v Rakousku i pro doživotní vězení. Klášter https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Garsten.