Altenburg


Tento klášter je zřejmě hodně známý (my jsme o něm donedávna nic netušili). Jedná se o poměrně rozsáhlý areál. Přemýšleli jsme, zda se vydat na prohlídkovou trasu, nakonec jsme šli a udělali jsme dobře. Zejména tzv. klášter pod klášterem, tedy odkryté původní prostory kláštera pod prostorami dnešními, je velmi zajímavé. Člověk si tak dovede lépe představit, jak mohl vypadat takový klášter v dávných dobách. Potom jsme zašli do kostela. A protože doba již pokročila, poobědvali jsme v příjemné klášterní restauraci. V klášterním obchodě (zdejším ani jiných) jsme ovšem nezakoupili nic, protože zdejší ceny se nám (třeba ve srovnání s kláštery bavorskými) jevily jako docela nehorázné. Nakonec jsme zašli do zahrady. Příliš mě to tam netáhlo, ale byl jsem velmi příjemně překvapený. Vstupní prostory s výstavkou uměleckých děl. A pak zajímavě členěná pestrá zahrada, s několika zajímavými prvky, včetně malé Golgoty. A k dispozici zde byla i zahradní lehátka, jichž jsme také na malou chvíli využili. Při odchodu jsme si ještě ve vstupním prostoru vlastnoručně připravili dobrou kávičku a pak už jsme se s klášterem rozloučili.

Bohatý klášterní komplex A uprostřed Evropy svědčí o oddanosti benediktýnů Bohu a člověku. „Barokní klenot regionu Waldviertel“ s bohatou freskovou výzdobou jihotyrolského malíře Paula Trogera se díky nově zbudovanému altánu stává atraktivním centrem, které otevírá pohled na celou barokní fasádu. Knihovnu, kryptu, Sala Terrenu a císařské schody je tak poprvé možno obdivovat v celé jejich nádheře. Působivým způsobem dokládají tehdejší barokní tvořivost. Altán současně tvoří most přes staletí, protože stačí několik málo kroků a ponoříte se do životního prostředí benediktýnských mnichů ve středověku. „Klášter pod klášterem“ – zpřístupněný středověký klášterní komplex pod barokními budovami, ohromuje skriptoriem, kapitulním sálem a křížovou chodbou. Zde se nabízí jedinečná příležitost moci přímo porovnat dva kláštery nad sebou. Již byly odkryty další středověké prostory a v příštích letech budou adaptovány pro výstavu. Mnoho klášterních zahrad – zahrada křížové chodby, zahrada stvoření, lékárnická zahrada, nová „zahrada ticha“ a především „zahrada náboženství“ – svědčí o dnešních úkolech a o otázkách, jež si dnes řeholníci kladou: hledání spravedlnosti a míru ve vlastním srdci, které jako výzva setrvává v otevření se cizím lidem, k jinak smýšlejícím a k příslušníkům jiné víry. „Klosterkuchl“ – zámecká restaurace na císařském dvoře (Kaiserhof). Klášterní obchod. „In der Mitte des Tages“ (Uprostřed dne) – možnost účasti modlitby v chóru v klášterním kostele. Koncerty altenburgského chlapeckého pěveckého sboru. Otevřeno: Květen až 26. říjen denně 10 – 17 (poslední vstup do 16). www.stift-altenburg.at.