Engelszell


Už příjezd do místa je velmi působivý a čímsi (nejen polohou na Dunaji) mi připomínal Wachau. Nevelké klidné malebné městečko s pěkným trapistickým klášterem a zvláště jeho kostelem. V něm např pozoruhodná moderní stropní malba. V klášterní prodejně mj. i nabídka řady klášterních likérů (nakonec jsme neodolali a doma při jeho popíjení na klášter vzpomínáme) a trapistických piv (relativně ještě dražších, než ty likéry). Příchod ke kostelu kaštanovou alejí. V miniaturním centru jsme pak objevili velmi příjemnou cukrárničku (a protože šlo o první zastávku této naší cesty do nedalekých již Bavor, pochutnali jsme si na zdejších zákuscích i kapučínku opravdu mimořádně). Zašli jsme i di farního kostela, lákavý pstruhový cirkus jsme však nechali až napříště.

Už 1293, při založení "Cella angelorum – kláštera Engelszell", byla podunajská obec Engelhartszell (25 km od Pasova po proudu Dunaje, dnes cca 1 tis. obyvatel) popisována jako "příjemné místo pro zotavení těla i duše". Kromě kláštera s kostelem významně přispívají k půvabu obce císařská mýtnice s kulturním centrem společnosti Energie AG, více než 400 let staré Muzeum podkovářství a historické domy.

  • Klášter: Založil 1293 pasovský biskup Bernhard (Wernhart) von Prambach a 1295 se v něm usídlil řád cisterciáků a zúrodnil tento región na Dunaji. Navíc tak vznikla mezi Pasovem a Lincem ubytovna pro poutníky a obchodníky. Jako dceřiný klášter kláštera Wilhering náležel ženský klášter E k filiaci opatství Morimond. Vlivem reformace a moru klášterní život hospodářsky i duchovně upadal, 1699 většina budov vyhořela. Úpadek zastaven až po 1618 – díky zásahu mateřského kláštera Wilhering. Zničení požárem bylo důvodem pro novou nádhernou výstavbu ve stylu baroka a rokoka, která dnes určuje obraz opatství. 1786 klášter císařem Josefem II. zrušen, takže budovy začaly sloužit světským majitelům, mj. jako továrna na výrobu porcelánu, později jako sídlo zasloužilých šlechticů. 1925 našli v klášteře nový domov trapisté, vyhnaní z alsaského opatství Oelenb, kteří předtím dočasně sídlili ve franckém klášteře Banz. 1931 klášter Engelszell povýšen na opatství, Prior P. Gregorius Eisvogel zvolen opatem a vysvěcen biskupem Dr. Johannesem Maria Gföllnerem v klášteře Wilhering. Tato druhá éra brutálně přerušena gestapem: 1939 klášter uzavřen, zatknuto či vyhnáno 73 mnichů. Z 5 deportovaných do koncentračních táborů tam 4 zahynuli. Po 2. sv. válce se vrátilo 23 mnichů a znovu zahájili řeholní život v E, posíleni 15 německými trapisty, kteří uprchli z opatství Maria Stern v Bosně. Museli dále zajišťovat sociální služby, které byly v klášteře založeny za válečných let. Ty stále existují, nyní pod vedením Charity, v nových moderních budovách u kláštera. Po 2. sv. válce ve velkém historickém komplexu E komunita stále menší, zatímco úkoly a výzvy rostou. V současné době 9 bratrů, 4 z nich vysokého věku. Samozřejmě i zaměstnanci, 5 trvalých. Dnes jediný trapistický klášter v Rakousku. Podstatnou roli pro ekonomickou existenci opatství hraje cestovní ruch a s tím související prodej výrobků kláštera. E proslaven vynikajícími klášterními likéry, sýrem a nejnověji i pivem "Gregorius", které vyrábějí zdejší trapističtí mniši. Za návštěvu stojí klášterní kostel a zahrady s prastarými druhy vinné révy a ovoce. Více informací na www.stift-engelszell.at.
  • Kolegiátní kostel: Postaven 1754 – 64. Působivá stavba (jeden ze stylově nejčistších rokokových kostelů v Rakousku) korunovaná věží, vysokou 76 m. Na cenné výzdobě se podíleli četní umělci, např. Johann Georg Üblhör, Joseph Deutschmann a Bartolomeo Altomonte. Strop chrámové lodi vyzdobil po poškození kolem 1957 dobovou malbou (nástropní freskou) hornorakouský malíř prof. Fritz Fröhlich.
  • Jagabildkapelle: K obci patří i horská vesnička Stadl (720 m), ležící u paty hory Haugstein (895 m), která je nejvýše položeným obydleným místem v regionu Innviertel. V létě láká mnoho návštěvníků tradiční procesí po křížové cestě ke kapli Jagabildkapelle.
  • Městský kostel Nanebevzetí PM: Farnost E poprvé doložena 1214 a 27. V té době tu měl již být kostel. Z 1459 – 1503 mramorová deska v kněžišti a znak města u j vchodu poukazují na to, že chór postaven 1459 a loď 1503. Gotický kostel vysvěcen biskupem z Pasova Urbanem1509. 1764 kostel přestavěn barokně tyrolským sochařem Josefem Deutschmannem. Špice gotické věže nahrazena cibulí. Staré pomníky na vnějších zdech svědčí o historickém významu města.
  • Vyhlídky: Jedny z nejkrásnějších vyhlídek panoramatické stezky Sauwald – Panoramastraße mezi Esternbergerem a Waldkirchenem. Zde 9 vyhlídkových bodů, jejichž zvláštní atmosféru umocňují umělecká výtvory. Na území E – Panoramabühne E a Panoramabühne Maierhof, z obou krásná vyhlídka na dunajské údolí.
  • Plavby: Chcete se odreagovat? Naplánujte si při pobytu v E i plavbu lodí! Odjíždí se směrem na Pasov nebo Linec. Můžete si s sebou vzít bezplatně kolo a potom jet zpět po Dunajské cyklostezce. Nechcete-li sami šlapat do pedálů, existuje částečná možnost ...
  • Pstruhový cirkus: Samozřejmě, že pstruhový cirkus není ZOO. Tento cirkus je pravděpodobně jedinečný na celém světě: ochočení pstruzi předvádějí pod vedením svého "krotitele" nejrůznější umělecké kousky. Hrají fotbal, proskakují kruhy a dělají ještě mnoho dalších veselých akrobatických cvičení. Můžete vidět v provozu starodávnou benátskou pilu z 1820: celá mechanika je ze dřeva, i s dřevěnými osami. A jaké historky umí vyprávět pan Luger – budete žasnout! Pstruhový cirkus najdete asi 5 km nad E.
  • Chránená krajinná oblast v Údolí potoka Malý Kößlbach: Vznikla 1996. Je zde dovoleno: procházet se, relaxovat, sbírat lesní plodiny a houby pro vlastní potřebu. Není zde dovoleno: chodit mimo vyznačené cesty, tábořit přes noc, jezdit auty, na motorkách a kolech, a to ani po cestách, sbírat více než 2 kg lesních plodů a hub za den, rozdělávat oheň, odhazovat odpadky, poškozovat zařízení, ploty atd., vstupovat do zakázaných pásem.

Pozůstatky hradu – burgstall: Hrad Harschheim postaven kolem 1200. Okolo 1530 ovšem již stavba zpustlá, a tak se kamenivo odváželo a používalo na stavbu kaple sv. Pankráce.

Kaple sv. Pankráce: U kaple, ve které vytéká malý léčivý pramen, stával kdysi kostel, patřící ke klášteru E. Bývalo to poutní místo.

Hochwurzen: Působivý pohled s směrem na známé údolí Rannatal.

Lesní cesta s kozorohem: Údolí potoka Kleiner Kößlbach mezi Pasovem a Schlögenem bylo zformováno erozí do tvaru písmene v.

Ohyb – kehre: Půjdete-li pro cestě stoupající strmě vzhůru z údolí, přejdete jeden z charakteristických kamenitých potoků a uslyšíte šumění potoka Kleiner Kößlbach.

Mrtvý les – totholz: Je základem pro nový život. Poskytuje životní prostor četným druhům rostlin a zvířat a je zdrojem jejich výživy.

  • Donau-Welt (Velké akvárium, Mini Dunaj apod.): Marktgemeinde E, Marktplatz 61, A-4090 E, Tel.: 07717/8055-16, Fax: 07717/8055-22, tourismus@engelhartszell.ooe.gv.at, www.donau-welt.at.