Schlierbach


Relativně nenápadný klášter v malé obci. Zastihli jsme tam, v nádvoří před kostelem, nějakou svatbu, setrvávající zde zřejmě už po obřadu. Kostel v interiéru nádherný.

Rakouská obec v okrese Kirchdorf an der Krems v Traunviertel v Horním Rakousku s cca 3 tis. obyvatel. 1. zmínka o názvu S jako součásti Bavorska 927 v dokumentech v Salzburgu. Ve vrcholném středověku pánové von S. Otokar von S (1220) spojen s dalším šlechtickým rodem Kapellern. 1353 se pokusil neúspěšně biskup z Bambergu (jako vlastník Kirchdorfu an der Krems) zasáhnout proti nákupu dominia S pány von Walsee. Po míru ve Vídni Kremstal rakouský. 1355 Anna a Eberhard von Wallsee darovali S klášteru. Kolem 1400 v důsledku nečinnosti úřadů je šíření práva silnějšího. 1531 šíření učení Luthera. Při bojích habsburského domu zde 1610 boje, S ale ušetřen. Od 1620 opět klášter. Během třicetileté války nikdy vojáci nepřišli do oblasti, obyvatelé ale cítili vliv války v podobě speciálních daní a rostoucích cen obilí. Od 1672 začala kompletní výstavba dnešního kláštera S. 1712 pekárna ve Schwarz, až do 2. pol. 20. stol. Za reforem císaře Josefa II. nucené demolice kaple Kalvárie a kostela sv. Kateřiny v obci Corti.

Cisterciácký klášter: V 10. stol. zde švábský hrabě Zwentibold postavil zámek. Ten získal 1352 Eberhard V. (III.) von Wallsee a založil tu 1355 klášter cisterciaček. Ten byl nazýván "Frauensaal" nebo "Mariensaal". Majetek rozšiřován prostřednictvím nákupů, darů. Od Eberharda přepustil klášter kolem bývalého hradu Steyrstein (zhruba od 1500 svatyně Frauenstein) 1337 Pernsteinům. Příštích 200 let 18 abatyší. Z té doby nic známo o stavbách či rekonstrukcích. Reformace znamenala dočasný konec kláštera – až 90 % obyvatel dočasně protestanty. Klášter od 1556 spravován administrátory, protože protestantský. 1609 – 20 získal S klášter Kremsmünster, který sem vyslal jako opata Antona Wolfradta z cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz. Ten chtěl, aby v S působili za protireformace opět cisterciáci a císař Ferdinand II. schválil obsazení bývalého kláštera cisterciaček mnichy z kláštera Rein bei Graz. Tamní opat Matthias Gülger sem poslal předběžně 1620 Wolfganga Sommera (ten se stal 1. opatem S) s několika mnichy. Obnova zbrzděna rolnickými vzpourami, nicméně, opat Franz Keller (1627 – 44) získal křeslo a hlas v zemském sněmu a opat Balthasar Rauch 1654 pro sebe a následovníky právo biskupských insignií. Duchovní a ekonomický vzestup nyní rychlý. Mezitím bývalý hrad ve velmi špatném stavu. Proto Nivard I. Geyregger (opat 1660 – 79) začal s úplně novou výstavbou v barokním slohu. Pod jeho vedením vybudován 1674 z trakt, 1678 s a v přední část a klášterní věže. Benedikt Rieger (opat 1679 – 95) pověřil Pietra Francesca Carlone a jeho syna výstavbou kostela (1680 – 1683). Pod Christianem Stadlerem (opat 1715 – 40) ekonomický vzestup pokračoval. Založen mlýn, pila a pekárna. V té době v klášteře 30 mnichů. Nicméně doba josefínská a napoleonských válek vedla k útlumu. A také požár hospodářského dvora 1825. Dalším hlubokým řezem zrušení panského systému, které vyžadovalo úplnou změnu ekonomické orientace. Po příštích 50 let žádný opat v čele kláštera, až do konce 19. stol., kdy se situace zlepšila. Alois Wiesinger (1917 – 1955 jako 14. opat) prvním hlavním představeným kláštera nedávné historie. V poválečných letech renovovány některé hospodářské objekty, nově založena klášterní sýrárna, brzy důležitý ekonomický faktor. 1922 obnovena škola, 1925 založeno gymnázium, které 1932 veřejné. 1938 uzavřeny, 1946 znovu otevřeny od 1947 opět veřejné. Od 1977 také pro dívky. Dnes 26 mnichů, působících zčásti v klášteře a zčásti ve farnostech v okolí. Klášter https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Schlierbach.