Klosterneuburg


Mohutný klášter i kostel. Už sám exteriér kláštera velmi pozoruhodný, se zajímavými pohledy do okolí. I interiér opravu stojí za to, ovšem bohužel nezvykle s volným přístupem pouze do předsíně.

Téměř 900 let jedno z intelektuálních center Rakouska se sakrálními uměleckými poklady a impozantním pohledem na barokní krásu. Původ kláštera v době markraběte sv. Leopolda III., který 1113 přestěhoval své sídlo do K a v následujícím roce splnil svůj slib a založil zde klášter (a pod zdejším oltářem našel místo posledního odpočinku). 1133 do K babenberský kníže shromáždil řeholní kanovníky řádu sv. Augustýna, kteří pak po staletí klášter zvelebovali a vytvářeli zde centrum duchovního života, kultury i vzdělanosti. Už od založení kláštera viděli augustiniánští kanovníci v K jako své hlavní poslání péči o vzdělanost a umění. Výsledkem jejich 900 let trvajícího bádání a sběratelství je bohatá klášterní sbírka pozoruhodných uměleckých děl, počínaje světově proslulým středověkým Verdunským oltářem (nejlépe zachované středověké umělecké dílo svého druhu, získal jméno po Mikuláši z Verdunu, umělci, který koncem 12. stol. dokončil grandiózní emailérské a zlatnické práce na tomto klenotu – později pozměněném) přes úchvatná barokní díla až po současné malířství. Císař Karel V. (1685 – 1740) nechává objekt přestavět v barokním slohu dle vzoru španělského Escorialu; vzniká nádherná Sala Terrena, dnes sloužící jako fascinující výchozí bod prohlídek kláštera. Na nich se můžete seznámit s cennou sakrální pokladnicí. „Sakrální prohlídka" Vás provede klášterním kostelem s freskami, monumentálními raně barokními varhanami a verdunským oltářem. Na „imperiální prohlídce" získáte představu o tom, do jaké krásy rozkvetly ve Vídni knížecí barokní stavby. Zemská koruna Arcivévodství rakouského, rakouská „svatá koruna", je nyní už nastálo k vidění v rekonstruované klenotnici. Vystaveny jsou v ní i pověstmi opředený „závoj Agnes", cenná liturgická roucha, monstrance s relikviemi a psací potřeby sv. Leopolda vyrobené ze slonoviny. Na „prohlídce vídeňských vinných sklepů" se dostanete až 36 m pod zem do barokních vinných sklípků. Historie vinařství v klášteře se datuje už od založení. Vinařství bylo tradičně spojováno se vzdělaností i s uměním a jako takové pod bedlivým dohledem augustiniánských kanovníků postupně rostlo do podoby nejdůležitějšího ekonomického odvětví v K. S téměř 900letou historií je klášterní vinařství jedno z nejstarších v celém Rakousku, zároveň je však i jedno z největších, neboť obdělává 108 ha půdy. Země, na níž víno roste, je velmi rozmanitá – vína pocházejí z nejlepších vinohradů v okolí K, Vídně, Gumpoldskirchenu i Tattendorfu, čtyř oblastí s velmi odlišnými podmínkami. V klášteře nejstarší a jeden z největších vinohradů v Rakousku. Klášterní vinárna nabízí ochutnávky a prodej vína. www.stift-klosterneuburg.at.