Waldhausen im Strudengau


Pozůstatky kláštera v malebné venkovské krajině. Před ním na lavičce jsme poobědvali z domácích zdrojů při cestě na prázdniny do Bavorska. Pak brána, pár zrekonstruovaných objektů, vykopávky a docela nenápadný kostel, ovšem s nádherným interiérem.

Městečko s 3 tis. obyvatel. Původně ve v části vévodství Bavorsko, od 12. stol. do vévodství Rakouska. Během napoleonských válek město několikrát obsazeno. Klášter s kostelem a zřícenina Säbnich.

Bývalý klášter augustiniánských kanovníků: Založen 1147 jako klášter Baumgartenberg Ottou von Machland v Säbnich (Sarmingstein) a před 1161 přeložen do W. Nejdůležitější postavou kanovník Konrad von W, který působil od 1350 jako kazatel ve Vídni a od 1363 jako osobní zpovědníka císaře Karla IV. u dvora v Praze. Jeho sebraná kázání ovlivnila i Jana Husa. Husitskými nájezdy 1424 – 32 částečně zničený klášter pod proboštem Martin Leistenfreund (1443–1447) vybudován znova. V 16. stol. správa prodána Anně von Prag. 1647 – 80, počátkem vrcholného baroka nová budova od Carla Canevale za Probošta Laurentia Vosse. 1785 odstoupil poslední probošt Floridus Fromwald kvůli ekonomickým potížím a převedl správu na kláštery Sankt Florian a Kremsmünster. 1792 císař Josef II. klášter zrušil, kanovníci převedeni do kapitulní katedrály v Linci. 1800 část klášterních budov zbořena a materiál použit ke stavbě Franzensburgu v Laxenburgu. Velká kašna přemístěna do kláštera v Melku. Přežil jen sz trakt s arkádami a věž s bránou. Při archeologickém výzkumu odkryty středověké části. Kolegiátní kostel: První románsko-gotický, zničen za barokizace kolem 1650. Současný kostel Nanebevzetí PM postaven kolem 1650 – 62, stavitelem Carlo Canevale a Christoph Colomba. Bohatě strukturovaný exteriér. V interiéru ušlechtilý prostorový efekt, daný harmonií silného bílého štuku Giovanniho Battisty Colomba a světlé barvy nástropní malby Christopha Colomba nebo G. Hausena. Silné zalomené pilastry, oltáře, lavice. Stiftsarchiv. Budovy obnoveny před hornorakouskou národní výstavou 2002 a postupně dodávají odpovídající použití. Kanceláře regionu Strudengau. Dům s pečovatelskou službou. Klášter https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Waldhausen.