Residenz


Když jsme poprvé přešli okolo, vůbec nás nenapadlo, kolik se toho v tomto areálu skrývá. Kolik traktů s nádvořími. Pak jsme už některými z nich (tj. nádvoří) prošli, dokonce zde poseděli a vyslechli jakousi produkci dětského sboru, ale do muzeí jsme se zatím nedopracovali.

Vévodská, později i císařská rezidence v M původně vodním hradem a velká část její existence spojena s rodem Wittelsbachů, jimž patřila až do 1918. Její historie se začíná psát kolem 1255, kdy zde nechal obranný Alter Hof postavit vévoda Ludvík Silný. Stavba dnešního komplexu však začala až 1385 a R dnes považována za největší městský palác v Německu. Vévodská R se 1623 stává politickým i kulturním centrem kurfiřtství a 1806 – 1918 R království Bavorska. (Rezidence i místem, kde vládci schraňovali své umělecké sbírky a rodinný poklad.) Po čtyřech stavebních stoletích komplex nahradil celou někdejší městskou čtvrť, vč. kasáren a kláštera. R prošla mnoha přestavbami, opravami a dostavbami, dokončenými až v 19. stol. Na těchto úpravách se vždy podíleli nejvýznamnější, převážně němečtí, umělci své doby. Dnešní stavba na gotických základech tedy v sobě nese prvky renesance, baroka, rokoka a klasicismu, ale částečně už i jejich neo podob. Současný vzhled stavbě vtiskl definitivně dvorní architekt Ludvíka I. Bavorského Leo von Klenze, který postavil i slavnou Alte Pinakothek. R bývá někdy přirovnávána k Palazzo Pitti ve Florencii. Po 2. sv. válce musela být výrazně rekonstruována – větší část rekonstrukce vnitřních prostor však proběhla až 1980. Dnes je muzeem, vždyť většina bavorských vévodů byla nejen staviteli, ale i vášnivými sběrateli. Můžeme zde vidět např. státní sbírky mincí i egyptského umění, sbírky šperků, portrétů, gobelínů či zlaceného „nádobí“ ale v klenotnici i bavorské korunovační klenoty. Komplex budov obklopuje celkem 10 nádvoří a jeho hlavní části jsou Königsbau (Císařské křídlo), Alte R a Festsaalbau (Křídlo banketního sálu), ve které se nachází i Staré rezidenční rokokové divadlo z 1753 architekta Francoise Cuvillies, kde 1781 uvedena světová premiéra Mozartovy opery Idomeneo, kterou autor osobně dirigoval. Samotná muzejní část zpřístupňuje celkem 130 sálů, pokojů a místností. Renesanční epochu zastupuje například sál Antiquarium z 1568 – 71, který sloužil i jako vévodská knihovna. Barokní jsou, mj. Papežské pokoje (1651 – 79) či Ahnengallerie (1726 – 31). Klasicistní podobu zastupují hlavně Charlottiny pokoje či Sály bitev. Schatzkammer III, klenotnice s bavorskými korunovačními klenoty a dalšími předměty, umělá jeskyně Grottenfof a Hofkapelle ze 17. stol. Otevírací doba Muzeum rezidence a klenotnice: 1. duben – 15. říjen: 9 – 18, 16. říjen až 31. březen: 10 – 17 hod. Poslední vstup: 17 popř. 16 hod. Otevírací doba: 1. duben – 15. říjen: 9 – 18, 16. říjen – 31. březen: 10 – 16 hod. 1. ledna, na masopustní úterý, 24., 25. a 31. prosince zavřeno. Audio průvodce v pěti jazycích (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština) k dispozici zdarma.