Kostel sv. WolfgangaDostali jsme doporučení na zaparkování v Mnichově u salesiánů. Tam jsme nakonec docela s obtížemi hledali - v tomto velkém uzavřeném areálu - volné místo. A pak jsme se vydali k další mnichovské vycházce z nedaleké stanice Rosenheimerplatz. Prohlédli jsme si ovšem ještě i nedaleký pěkný moderní farní kostel sv. Wolfganga, který zdejší salesiáni spravují. Stěny i strop s přiznaného betonu, vpředu mozaika, velká boční kaple, zajímavé jednotlivé drobné vnitřní prvky ...

Postaven 1915 – 20 dle plánů M architekta Hanse Schurra. Vysvěcen 1920. Téměř zničen za 2. sv. války. Zůstala jen věž. Po dvě desetiletí provizorium. 1964 – 6 nová budova. Architekt Michael Steinbrecher vytvořil pomocí velkého zadního okna zajímavé osvětlení. Mozaika Kristova návratu na zadní stěně kněžiště. Varhany z 1907, 2004 přestavěny. Je to první a jediný originální anglický nátroj symfonického charakteru v Bavorsku.