Radnice


Na náměstí před radnicí je spravidla hodně velký frmol, takže člověk ani nemá příliš času či pohody ke klidnému nasávání dojmů. Když jsme zašli do nádvoří radnice konstatoval jsem, že v takovém prostředí by se dalo pracovat i na úřadě ... Na představení produkce orloje jsem ovšem zatím štěstí neměl.

Centrem všeho dění bylo od začátků historie M náměstí Marienplatz. Poprvé se připomíná 1240 jako tržiště, ve středověku solný a obilní trh (tím až do pol. 19. stol.). Vévodí mu Mariánský sloup se zlacenou soškou PM. Právě zde postavena radnice a vykonávaly se tu veřejné popravy zločinců oběšením. 1568 si tu vévoda Vilém V. vzal za manželku Renatu Lotrinskou, a M se tak stal svědkem nejextravagantnější svatby ve svých dějinách. Marienplatz se 1972 stalo hlavní křižovatkou linek U-Bahn a S-Bahn. Na v straně náměstí stojí Altes Rathaus. Tato impozantní budova postavena 1470 – 5 v gotickém stylu a přestavěná 1877 – 1934. K původní radnici, která vzala za své při bombardování M za 2. sv. války, přistavěna barokní kopule s bání. Stará radnice plní, snad s výjimkou hodovní síně v horním patře, především dekorativní funkci. Nádherný taneční sál a sbírka hraček. Ke všednímu provozu a každodenní činnosti městské rady slouží Neues Rathaus z 1867 – 1909 dle plánů G. Hauberissera. Zaujímá celou s stranu náměstí a má krásně zdobené průčelí, které zdobí sochy králů, princů, vévodů, svatých alegorických figur a postav z mnichovských dějin. Radniční věž měří 80(5) m a kromě nádherného výhledu nabízí i další lákadlo v podobě orloje a zvonkohry se 43 zvony, kterou si můžete poslechnout každý den vždy v jedenáct hodin. Na orloji se objevují dvě skupiny figurek, jedna připomíná rytířský turnaj, druhá znázorňuje tzv. bednářský tanec, jenž sloužil k vymítání moru 1517. Radnice slouží k všednímu provozu.